logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2019 - BAHAR / YAZ OKULU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak;  yapılan sınavlardan daha sonraları muhasebe mevzuatları ile program yazılımlarında çeşitli değişimler olmuş olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

İşletme tarafından hisse senedi alım-satımı yapıldığında, alım-satım için aracı kuruma verilen komisyon Tekdüzen Hesap Planına göre aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
Doğru Cevap: "D" Komisyon Giderleri Hesabında
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlıkların özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Satılmak amacıyla edinirler.
Soru Açıklaması
3.
“A” işletmesinin, Ocak ayına ilişkin ücret bordroları hazırlanmış ve işçilerin toplam brüt ücretleri 96.000.- TL, işçilere ait kesintiler toplamı 41.000.- TL ve işverene ait maliyetlerin toplamı 21.000.- TL'dir.

 

Bu bilgilere göre işletmenin işçilerine ödemesi gereken net ücret kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "A" 55.000
Soru Açıklaması
4.
Anonim şirketlerin sermaye tutarının hisse sayısına bölünmesi ile bulunan değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Nominal değer
Soru Açıklaması
5.
Bir finansal varlığın, vadesine kadar olan süre içinde sağlanacak nakit girişlerinin etkin faiz oranı ile indirgenmiş bugünkü değerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İtfa edilmiş maliyet değeri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planına göre işletmenin Diğer Borçlar hesabında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Borç Senetleri
Soru Açıklaması
7.


Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Önceki yılın dönem zararının dönem başında ilgili hesaba aktarılmasına
Soru Açıklaması
8.
İşletmenin mevcut borçları aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde, nasıl raporlanır?
Doğru Cevap: "B" Bilançoda, pasifte
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi bilanço gününde ortaya çıkmasına rağmen henüz alacaklısı tarafından istenebilir duruma gelmemiş giderlerin dönem kârından indirilmesini sağlayan borçtur?
Doğru Cevap: "D" Borç ve Gider Karşılıkları
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri içinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2019 - BAHAR / YAZ OKULU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesap şeklindeki kredilerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Açık kredi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi uzun vadeli mali borçlar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "B" 405 Çıkarılmış tahviller
Soru Açıklaması
13.
Anonim şirketin öz kaynakları içinde yer alan yedeklere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hisse senedi ihraç primleri:     1.600.000

Hisse senedi iptal karları:            600.000

Yasal yedekler:                             1.800.000

Olağanüstü yedekler:                     320.000

 

Bu bilgilere göre şirketin toplam sermaye yedekleri kaç TL. dir?
Doğru Cevap: "C" 2.200.000
Soru Açıklaması
14.
Amortismana tabi duran bir varlığın elden çıkarılmak üzere satılması durumunda kâr ortaya çıkıyorsa bu kâr Tekdüzen Hesap Planına göre hangi hesaba kaydedilir?
Doğru Cevap: "A" Olağan Dışı Gelir ve Kârlar Hesabına
Soru Açıklaması
15.
Hasılat sağlamak amacı ile yapılan aktif tükenmelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gider
Soru Açıklaması
16.
Teminat mektuplarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Teminat mektuplarının alınmasıyla banka ve işletme arasında finansal nitelikli bir işlem doğar.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönem sonunda kalan verir ?
Doğru Cevap: "E" Gelecek Yıllara Ait Gelirler
Soru Açıklaması
18.
Amortismanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Yıllık amortisman giderlerinin ödemesi aynı yıl içinde yapılır.
Soru Açıklaması
19.
İşletme sahip ve sahiplerinin işletmenin varlıkları üzerindeki toplam haklarının parasal ifadesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Öz kaynak
Soru Açıklaması
20.
Alman Depozito ve Teminatlar Hesabı hangi karakterde bir hesaptır ve ne kalanı verir?
Doğru Cevap: "B" Pasif karakterli bir hesaptır ve alacak kalanı verir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (II) - 2. SINIF - (2016 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS