logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak;  yapılan sınavlardan daha sonraları muhasebe mevzuatları ile program yazılımlarında çeşitli değişimler olmuş olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

İşletmenin, Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabında görülen 1.000.- TL'nın 320.- TL'sının gelecek hesap dönemine ait olduğu belirlenmiştir.

Bu durumda yapılacak muhasebe kaydında hangi hesap borçlu olarak kaydedilecektir ?
Doğru Cevap: "A" Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi öz kaynak unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyet giderleri karşılığı
Soru Açıklaması
3.
Cari dönemde doğmasına rağmen bedeli gelecek dönemde ödenecek olan giderler için kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gider Tahakkukları Hesabı
Soru Açıklaması
4.
Türkiye Muhasebe Standartlarına göre yıllık amortisman paylarının hesaplanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz?
Doğru Cevap: "B" Yeniden değerleme paylı amortisman yöntemi
Soru Açıklaması
5.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Soru Açıklaması
6.
Bankaların maddi kıymetlerin rehni karşılığı ve bir vade veya olayın doğması ile sınırlı olmak üzere verdikleri kredilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Avans şeklindeki krediler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin çalışanları, ortakları ve diğer ilişkili tarafları ile olan borç ilişkisini düzenleyen ve herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde veya bir yıldan daha fazla sürede ödenmesi düşünülen borçların kaydedildiği hesaptır?
Doğru Cevap: "A" Diğer Borçlar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi kâr yedekleri grubunda yer alır?
Doğru Cevap: "E" Statü yedekleri
Soru Açıklaması
9.
Sonuç hesapları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Gelir tablosunda yer alırlar.
Soru Açıklaması
10.
Şerefiye hesabı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şerefiye, kiralanacak bir duran varlık için, duran varlığı devreden mevcut kiracıya ödenen bir bedeldir.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2018 - BAHAR / ÜÇ DERS)
11.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Önceki yılın dönem zararının dönem başında ilgili hesaba aktarılmasına
Soru Açıklaması
12.
Bir anonim şirketin sermaye artırımlarında çıkarılacak hisse senetlerinden öncelikle satın alma hakkı aşağıdakilerden hangisidir ?


 
Doğru Cevap: "D" Rüçhan hakkı
Soru Açıklaması
13.
Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" İştirak edilen şirketin yeniden değerleme artış fonunu sermayeye ekleyerek sermaye artırmasına
Soru Açıklaması
14.
Hizmet teslim bedelinin hasılat olarak kayda alınabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin varlığına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "B" Finansman ve vergi tutarlarının güvenilir bir biçimde ölçülebilmesine
Soru Açıklaması
15.
Anonim şirketin ödenmiş sermaye içinde yer alan hesaplarına ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye                                               1.000.000

Ödenmemiş sermaye                             400.000

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı         120.000

Sermaye düzeltmesi olumsuz farkı        _____Bu bilgilere göre şirketin ödenmiş sermayesi kaç TL.'dir?
Doğru Cevap: "C" 720.000
Soru Açıklaması
16.
A. işletmesi ipek dokuma tezgahı üretip satan bir işletmedir. A. işletmesi üç ay sonra teslim edilmek üzere B. işletmesine 2 adet dokuma tezgahını 260.000.- TL’ye satmış ve bedelini siparişi aldığı tarihte peşin olarak almıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında alacalandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alınan Sipariş Avansları hesabı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi borçlu cari hesap şeklindeki kredilerin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bankaya olan borç büyüklüğü değişiklik göstermez.
Soru Açıklaması
18.
Yatırımcı işletmenin, adi ortalık gibi tüzel kişiliği olmayan işletmeler de dahil olmak üzere, iş ortaklığı veya bağlı ortaklık niteliğinde olmayan, ancak üzerinde önemli etkisi bulunduğu işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İştirakler
Soru Açıklaması
19.
Belirli bir tarihte veya belirli bir vade sonunda ödenecek olan senedin üzerinde yazılı olan değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Nominal değer
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ana faaliyet konusu dışındaki işlemlerden elde edilen gelirler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yurt Dışı Satışlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TÜRK DİLİ - (I) - 2. SINIF - (2018 - GÜZ / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS