logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2018 - BAHAR / DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak;  yapılan sınavlardan daha sonraları muhasebe mevzuatları ile program yazılımlarında çeşitli değişimler olmuş olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.comAnonim şirketin ödenmiş sermaye içinde yer alan hesaplarına ilişkin bilgileri aşağıdaki gibidir:

Sermaye                                         1.000.000

Ödenmemiş sermaye                       400.000

Sermaye düzeltmesi olumlu farkı   120.000

Sermaye düzeltmesi olumsuz farkı     ________Bu bilgilere göre şirketin ödenmiş sermayesi kaç TL'dir?
Doğru Cevap: "C" 720.000
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin ana faaliyet konusu ile ilgili giderlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Satılan hizmet maliyeti
Soru Açıklaması
3.
Gelir ve gider hesapları dönem sonlarında aşağıdaki hesaplardan hangisine devredilirler?
Doğru Cevap: "B" Dönem Kârı veya Zararı
Soru Açıklaması
4.
İşletme 1 Aralık tarihinde peşin değeri 48.800.- TL olan malı, 50.000.- TL'ye 6 ay vadeli olarak satmıştır.

 

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?

     

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
5.
Cari dönemde doğmasına rağmen, alacaklısı tarafından ancak işin, olayın, işlemin veya hizmetin tamamlanması ile birlikte istenebileceği ve işletmenin ödemesini yapabileceği koşullu borçları aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
Doğru Cevap: "B" Gider Tahakkukları hesabı
Soru Açıklaması
6.
Bir dekorasyon şirketi 50.000.- TL'lik büro dekorasyonu işine yönelik hizmet sözleşmesi yapmıştır. Dönem sonunda işin %70 oranında tamamlandığı ve bunun için 30.000.- TL maliyete katlanıldığı belirlenmişse hasılat olarak kaydedilecek tutar kaç TL'dir ?
Doğru Cevap: "D" 35.000
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “aktifle ilgisiz karşılıklar” olarak nitelendirilen bilanço grubudur?
Doğru Cevap: "C" Borç ve Gider Karşılıkları
Soru Açıklaması
8.
Anonim şirketler hangi nedenlerle tahvil ihraç ederler?
Doğru Cevap: "A" Orta veya uzun vadeli olarak borç para bulabilmek amacıyla tahvil ihraç edilir.
Soru Açıklaması
9.
İşletmenin gelir yaratma potansiyeli ve yatırımcıların bu hisse senedinden bekledikleri kazanç oranına göre bir takım teknikler kullanılarak hesaplanan ve yatırımcıların o hisse senedi için ödemeye hazır oldukları değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Gerçek değer
Soru Açıklaması
10.
İşletme sermayesinde dönem içindeki normal faaliyetler sonucunda artışa neden olan işlemler aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Gelir işlemleri
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 1. SINIF
GENEL MUHASEBE - (II) - (2018 - BAHAR / DÖNEM SONU)
11.
A işletmesi ipek dokuma tezgahı üretip satan bir işletmedir. A işletmesi üç ay sonra teslim edilmek üzere B işletmesine 2 adet dokuma tezgahını 260.000.- TL’ye satmış ve bedelini siparişi aldığı tarihte peşin olarak almıştır.

Bu bilgilere göre yapılacak yevmiye kaydında alacalandırılacak hesap aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alınan Sipariş Avansları hesabı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi özel fonlar hesabı kapsamında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" I. Tertip yedek akçe
Soru Açıklaması
13.
İşletmenin faaliyet alanına uygun olarak kullanılan “Hazırlık ve Geliştirme Giderleri” hesabı, aşağıdakilerden hangisinin kapsamındadır?
Doğru Cevap: "B" Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
Soru Açıklaması
14.


 

Bu yevmiye kaydı aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Dönem net kârının sermayeye eklenmesine
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye yedeği olarak kabul edilir?
Doğru Cevap: "A" Hisse senedi ihraç primleri
Soru Açıklaması
16.
İşletmenin mevcut borçları aşağıdaki finansal tablolardan hangisinde, nasıl raporlanır?
Doğru Cevap: "E" Bilançoda, pasifte
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi maddi olmayan duran varlıktır?
Doğru Cevap: "D" Haklar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi iştiraklerin bir işletmenin önemli etkisi altında kalmayı kabullenmesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ortak sayısını en aza indirmek
Soru Açıklaması
19.
Anonim şirketin özkaynakları içinde yer alan yedeklere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Hisse Senedi ihraç Primleri           800.000

Hisse Senedi iptal Karları              300.000

Statü Yedekleri                                900.000

Özel Fonlar                                      160.000Bu şirketin toplam sermaye yedekleri kaç TL.’dir?
Doğru Cevap: "B" 1.100.000
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi Tekdüzen Hesap Planında “Uzun Vadeli Diğer Yabancı Kaynaklara” ait bir hesap değildir?
Doğru Cevap: "E" Yıllara Yaygın inşaat ve Onarım Hakedişleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HUKUK DİLİ ve ADLİ YAZIŞMALAR - 1. SINIF - (2019 - BAHAR / ARA SINAV) - AÖF/ÖNLİSANS