Genel Muhasebe – Çalışma Testi (9)

Genel Muhasebe – Çalışma Testi (9)

1. Muhasebe bilgilerinin doğru, güvenilir ve yansız olmasını aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklar?

Doğru! Yanlış!

2. Ortakların başlangıçta koydukları sermayenin bilanço üzerindeki etkisi ne olur?

Doğru! Yanlış!

3. Günlük finansal olaylara ilişkin verinin düzenlenerek, belli kurallara uygun bir şekilde günlük defterlere yazılması işlemine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi bir hesap sınıfını ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

5. Muhasebe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki mizanla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Hesapların işleyiş kurallarına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Doğru! Yanlış!

8. Bir borcun geri ödenmesinin bilanço üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. İşletme 2.000 TL kira ödemiştir. Bu bilgiye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

10. Asli hesapların bilançoda net değerleri ile gösterilmelerini sağlayan hesaplara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Maddi Olmayan Duran Varlık hesabı değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Satılan Ticari Mal Maliyetini hesaplayabilmek için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç duyulmaz?

Doğru! Yanlış!

13. Ticari mal hareketlerini Devamlı Envanter Yöntemi ile izleyen bir işletmede satış iadesi olması durumunda, yapılacak muhasebe kaydında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdaki hesaplardan hangisi dönen varlık hesabı değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Bir işletmede dönem başı ticari mallar 20.000 TL, dönemde satın alınan ticari mallar 60.000 TL ve dönemde gerçekleşen alış ıskontosu tutarı 2.000 TL dir. Dönem sonunda kalan ticari mal stok değeri 12.000 TL ise, satılan ticari mallar maliyeti kaç TL dir?

Doğru! Yanlış!

16. Aşağıdakilerden hangisi amortismana tabi tutulmaz?

Doğru! Yanlış!

17. 1 Temmuz tarihinde 30.000 TL ye satın alınan binek otomobil için normal amortisman uygulanmaktadır. Otomobilin faydalı ömrü 5 yıl olduğuna göre ilk yıl için hesaplanan amortisman gideri kaç Türk Lirasıdır?

Doğru! Yanlış!

18. Amortismanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

19. Amortisman süresi 5 yıl olan bir duran varlık için azalan bakiyeler usulü ile hesaplanan yıllık amortismanın en düşük olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdaki hesaplardan hangisi Stoklar hesap grubunda yer alır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 – Genel Muhasebe – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…