logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Üretim miktarının sermaye miktarına bölümü ile elde edilen değere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Sermayenin Verimliliği
Soru Açıklaması
2.
Örgüt kültürünün örgüt içinde çalışan bireyleri etkileme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletme çevresinde meydana gelen olayları anlamlandırmak ve ortak tepki vermek
Soru Açıklaması
3.
 SA 8000 standardının konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal hesap verebilirlik ve iş yeri çalışma koşulları ile ilgili bir standarttır.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki kuruluş yerinin seçimini etkileyen faktörlerden hangisi enerji ve su kaynaklarına yakın olmaya örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Üretim sürecinde enerji kaynağı olarak petrol enerjisini kullanacak işletmenin petrol rafinerisine yakın kurulması
Soru Açıklaması
5.
 Alt kademe yönetimin sorumlulukları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
Doğru Cevap: "B" İşletmenin operasyonel faaliyetlerinin yürütülmesi, üretimden veya hizmet sunumundan doğrudan doğruya sorumluluk taşınması, yönetsel görevi olmayan çalışanların yönetilmesi ve orta kademe yönetimin geliştirdiği planların uygulanmasını sağlamasıdır.
Soru Açıklaması
6.
 “Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması” aşağıdaki kavramlardan hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "C" Komuta birliği
Soru Açıklaması
7.
Yatay iletişimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" İşletme hiyerarşisinde aynı düzeyde bulunan yönetici/çalışanlar arasında çoğunlukla koordinasyon amaçlı olarak gerçekleştirilen iletişimdir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Proje
Soru Açıklaması
9.
 Ürünlerin üreticilerden tüketicilere akışını yönlendiren kişi ya da örgütlerin oluşturduğu sisteme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Dağıtım kanalı
Soru Açıklaması
10.
 Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" En az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarmaktır.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Mobilya, elektronik eşya veya giyim eşyaları gibi ürünler, aşağıdaki ürün türlerinden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "E" Beğenmeli ürünler
Soru Açıklaması
12.
Standartlaştırılmış bir ürünün, özel makinelerle, kesintisiz olarak ve belirli bir üretim hattında üretilmesi aşağıdaki üretim biçimlerinden hangisinde gerçekleştirilir? 
Doğru Cevap: "C" Akıcı üretim
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hatalı iş görüşmesinin sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İşgücü devir oranının azalması
Soru Açıklaması
14.
Dolaylı ödemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Yasal olarak çalışanın sigorta gibi sosyal haklarının ödenmesi ile eğitim masrafları gibi isteğe bağlı ödemelerdir.
Soru Açıklaması
15.
 İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için yeni personel alımı, mevcut personelin eğitilmesi, vardiya sayısının artırılması ya da fazla mesai gibi seçeneklerin aşağıdaki durumlardan hangisinde uygulamaya sokulması tercih edilir? 
Doğru Cevap: "C" İşgücü arzının talebinden az olması durumunda
Soru Açıklaması
16.
Yeni çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde uyumunun sağlanması için uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Oryantasyon
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Satışların kârlılığı oranı
Soru Açıklaması
18.
Dönen varlıkların tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Bir faaliyet dönemi içinde kullanılacak, tüketilecek, satılacak, tahsil edilecek unsurlar ile paranın kendisinden oluşan maddi büyüklüktür.
Soru Açıklaması
19.
 İşletmenin faaliyetleri sonucunda sermayedar için artış yaratan, bir varlık ya da hizmet satışı nedeniyle ya da faiz, kira gibi nedenlerle işletmenin varlıklarında oluşan brüt artışa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hasılat
Soru Açıklaması
20.
Muhasebenin temel amacını en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin finansal durumu, faaliyet sonuçları ve nakit akışları hakkında hem işletme içi hem de işletme dışı karar vericilere faydalı bilgi sağlamaktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GIDA GÜVENLİĞİNİN TEMEL PRENSİPLERİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS