logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Yaptıkları iş bakımından işletmelerin ayrıldığı sınıflar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Ürün üreten işletmeler, hizmet işletmeleri, ticaret işletmeleri
Soru Açıklaması
2.
 Ulus-devlet otoritesinin zayıflaması, ülkelerarası sınırların gevşetilmesi ve uluslararası kuruluşların öneminin artması olarak sıralanabilecek küreselleşmenin etkileri aşağıdaki hangi genel çevre bileşenine aittir? 
Doğru Cevap: "D" Siyasal-yasal çevre
Soru Açıklaması
3.
SA 8000 standardının konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Sosyal hesap verebilirlik ve iş yeri çalışma koşulları ile ilgili bir standarttır.
Soru Açıklaması
4.
 Kurulacak işletmelerin ne kadar verimli çalışacağı, mal üretiminde maliyetlerin nasıl belirleneceği ve en düşük maliyetle nasıl üretimin gerçekleştirileceği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İktisadilik
Soru Açıklaması
5.
İşletmelerin yaptıkları anlaşmalardan olan miktar kartelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" İşletmeler ürettikleri ürünün fiyatının düşmesini engellemek için üretim miktarına karar verirler ve belirledikleri miktarda üretim yaparlar.
Soru Açıklaması
6.
Kontrol alanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Bir yöneticinin etkili ve verimli bir şekilde yönetebileceği ast sayısıdır.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık plan türlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "D" Proje
Soru Açıklaması
8.
Problemlerin daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbirlerin alınmasına dayalı kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İleri dönük
Soru Açıklaması
9.
 Beğenmeli ürünler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Fiyat, nitelik, renk, biçim ve modaya uygunluk yönünden karşılaştırma yapıldıktan sonra alınan son kullanıma yönelik ürünlerdir.
Soru Açıklaması
10.
 Yalın üretimin amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" En az maliyetle tüketici değerini en üste çıkarmak
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
 Endüstriyel ürünler sınıflandırması arasında üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Yardımcı donatım
Soru Açıklaması
12.
Mobilya, elektronik eşya veya giyim eşyaları gibi ürünler, ürün türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir? 
Doğru Cevap: "B" Beğenmeli ürünler
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi hatalı iş görüşmesinin sonuçlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" İşgücü devir oranının azalması
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin iş gücü arzının iş gücü talebinden çok olması durumunda kullanabileceği yöntemlerden biridir? 
Doğru Cevap: "D" İşten çıkarma
Soru Açıklaması
15.
Dolaylı ödemenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Yasal olarak çalışanın sigorta gibi sosyal haklarının ödenmesi ile eğitim masrafları gibi isteğe bağlı ödemelerdir.
Soru Açıklaması
16.
İş başı eğitimin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Personeli eğitim için görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı iş sırasında eğitmektir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynakla finanse edildiğini gösterir?
Doğru Cevap: "C" Kaldıraç oranı
Soru Açıklaması
18.
İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması
19.
Gelir tablosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" İşletmenin belirli bir dönem süresine ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği, faaliyetler sonucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kâr, gider, zarar unsurlarını barındıran ve işletmenin söz konusu döneme ait net kâr veya zarar büyüklüğünü gösterir tablodur.
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi kârın yeterli büyüklükte olup olmadığını anlamak için kullanılan oranlar arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Satışların kârlılığı oranı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  GENEL İŞLETME - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS