logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2014 - GÜZ ARA)
1.
Bir başka işletme tarafından üretilen ürünleri toptan satın alan ve perakende olarak müşterilerine satan işletmelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Ticaret işletmeleri
Soru Açıklaması
2.
 Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre insanların ihtiyaçları arasında piramidin tabanında ya da hiyerarşinin en alt basamağında yer alan ihtiyaç türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Fizyolojik ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
3.
Hizmet üreten işletmeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "C" Maddi olmayan, soyut ve stok edilemeyen insan ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapan işletmelerdir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye sağlama bakımından küçük işletmelerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Öz sermaye kullanımı daha fazla görülür.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin fonksiyonları arasında yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Üretim
Soru Açıklaması
6.
 İşletmelerin doğal çevrede meydana gelebilecek beklenmedik gelişmelerle başa çıkabilmek için tutmaları gereken yol aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Acil durum planları
Soru Açıklaması
7.
Örgüt yapısı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" İşletme içinde paylaşılan değer ve normlardır.
Soru Açıklaması
8.
Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu aşağıdaki gruplardan hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "C" Düzenleyici kurumlar
Soru Açıklaması
9.
 İşletmelerin ekonomik açıdan analiz etmede en çok zorlandıkları konu aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Sektördeki konjonktürel yapı ile ekonomik çevredeki genel konjonktürel değişimlerin ilişkilendirilerek bunların işletme üzerindeki etkilerinin analizi
Soru Açıklaması
10.
 İşletmeler için faaliyetlerine yön veren hayalci olarak da nitelendirilebilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Vizyon
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 1. SINIF
GENEL İŞLETME - (2014 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi iş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "A" Kurumsal değerlendirme yaklaşımı
Soru Açıklaması
12.
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik kararların eşitlik, doğruluk ve tarafsızlık standartlarına dayalı olması gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Adalet kuramı yaklaşımı
Soru Açıklaması
13.
İklim değişikliği üzerinde etkili olan çevre kirliliği, kullan at kültürünün baskınlığı ve aşırı ürün paketleme sonucunda ortaya çıkan atıkların yok edilmesi ya da yönetilmesi problemi ve bireyler üzerindeki yıkıcı etkisi, yerel kültürlerin erozyonu gibi sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Sürdürülebilirlik
Soru Açıklaması
14.
Etik bir sorunla karşılaşan bir bireyin etik ya da etik olmayan bir davranış göstermesi ile sonuçlanan süreç aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Muhakeme
Soru Açıklaması
15.
Prosedürel adalet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Kuralların adil bir şekilde uygulanması gerekir. Kurallar açık bir şekilde ortaya konmalı, tarafsız ve tutarlı bir şekilde yürürlüğü sağlanmalıdır.
Soru Açıklaması
16.
Otomobil üretimi yapan bir işletmenin yemek fabrikasıyla birleşmesi işletmelerin birleşme türlerinden hangisine örnektir? 
Doğru Cevap: "B" Çapraz birleşme
Soru Açıklaması
17.
Girişimcinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır? 
Doğru Cevap: "E" Bir ihtiyacı teşhis ederek, işi fikre dönüştüren ve gerekli riskleri üstlenerek ticari işletme kuran kişidir.
Soru Açıklaması
18.
Üretim işletmelerinde üretilecek ürünün temel kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Hammadde
Soru Açıklaması
19.
 Fizibilite çalışmaları sırasında yapılan araştırmalardan biri olan ekonomik araştırmalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Projenin piyasa araştırması ve talep tahmini, kuruluş yerinin seçimi, büyüklük ve kapasite seçiminin yapılması
Soru Açıklaması
20.
 Bir işletme projesinin yürütülmesi sırasında yatırım kararı ile ilgili olarak yapılması gereken son aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Deneme üretimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS