Google Adsense Kodu

Estetik ve Sanat Felsefesi – Çalışma Testi (4)

Estetik ve Sanat Felsefesi – Çalışma Testi (4)

1. “Duyular yoluyla algılama” anlamına gelen estetik kelimesinin kökeni aşağıdaki yunanca kelimelerin hangisinden türemiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Alman felsefeci Kant’a göre “hoş” duyusal bir öğedir ve nesnelere belirli bir ilgiyle ya da çıkarla yaklaşmamız sonucu oluşmaktadır. Oysaki güzelde bir çıkarsızlık vardır. Buna göre, Nemrut dağında güneşin doğuşunu izleyen biri Kant’a göre bu manzarayı nasıl ifade etmelidir?

Doğru! Yanlış!

3. Platon’un duyusal bilgi için verdiği meşhur örnek; bir insanın işaret parmağının baş parmağına göre uzun ancak orta parmağına göre kısa olması bilgisidir. Platon yukarıdaki örnekle duyusal bilginin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamak istemiştir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdaki ifadelerden hangisi rasyonel bilgi ile estetik bilginin arasındaki farkı açıklar?

Doğru! Yanlış!

5. Duyusal bilginin mantığını araştıran alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdaki resim ilk bakıldığında karton görünümünde "Brillo" marka sabun kutusudur. Ancak Andy Warhol adlı sanatçı 1964 yılında bu kutuları ahşaptan yapılmış tıpkıbasım ve bir düzen içinde üst üste yığarak New York Stable Sanat galerisinde sergilenmiştir. Yukarıdaki ifadeye göre, sanatçı bu eseriyle aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekmiştir.

Doğru! Yanlış!

7. “Kişi kendi ahlaki, bilimsel, dini görüşlerini, inandıklarını bir kenara koymadan zihinsel olarak meşgul olmalıdır ki tam anlamıyla bir estetik deneyim yaşayabilsin.” Yukarıdaki düşünceye sahip kişi estetik deneyim konusunda aşağıdaki görüşlerden hangisini benimsemektedir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi sanatçının eserini oluştururken geçtiği yaratım aşamalarından biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Antik Yunan’da etik ve estetik değerlerin birbirinden ayrılmadığını ifade eden sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Sanat eleştirmenleri tarafından bir dahi olarak nitelendirilen Fransız heykeltraş Camille Claudel, yaşamının son 30 yılını akıl hastanesinde geçirmiş olup, yaklaşık 90 adet heykelini ve çizimlerini yok etmiştir. Yukarıdaki bilgiye göre, Claudel aşağıdaki ilişkilerden hangisini yok etmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Morris Weitz'in “Estetikte Kuramın Rolü” adlı makalesinde sanatın gerçek tanımının yapılabileceği iddiasına karşı çıkmasının argümanlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

12. Sergi düzenleyicisi ya da sanat yönetmenliği olarak kullanılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Sanat yapıtlarının genel olarak varlıklar içerisindeki yerinin irdelendiği alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Estetikçilik, özünde aşağıdaki görüşlerden hangisine karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

15. Popüler sanata ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

16. Sanatın bilgi kategorilerini şekillendirmede rolünün olduğunu öne sürmek aşağıdakilerden hangisini olanaklı kılar?

Doğru! Yanlış!

17. Sanat epistemolojisinin ilgilendiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Kimi durumlarda bir yapıtın ahlaki olarak kusurlu olmasının nedeni ile yapıtın estetik açıdan kusurlu olmasının nedeni aynı nedendir. Yukarıdaki ifadeye göre, aşağıdakilerden hangisi ılımlı ahlakçıların kullandığı argümanlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Bir besteci bir müzik parçasını herhangi bir şekilde kağıda dökmeden yalnızca kafasının içinde yaratabilir. Collingwood, yukarıdaki sözleriyle sanat ontolojisindeki hangi yaygın görüşe karşı çıkar?

Doğru! Yanlış!

20. 20. yüzyılın önemli Alman tiyatro yönetmeni ve oyun yazarlarından Bertolt Brecht’in “epik” ya da “diyalektik” adı verilen tiyatro tarzı seyircinin oyunun kahramanıyla özdeşleşim kurması yerine olup bitenin dışından bakması üzerine kuruludur. Buna göre seyirci oyunu düşünen, sorgulayan, oyuna kapılmak yerine eleştirel bir tutum benimseyen bir seyircidir. Yukarıdaki ifadeye göre, Brecht’in bu anlayışı Aristoteles’in aşağıdaki hangi anlayışına karşı çıkar?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Estetik ve Sanat Felsefesi - Vize Sınavı

Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.

Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…

Sonuca göre başarınız orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...

Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…

Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…