logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
DOSYALAMA ARŞİVLEME - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Stenografi yöntemi ile birlikte uygulandığında verimliliği artan, ilgili personelin sesini kaydeden belge çoğaltma aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dikte makinesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi dosyalama hizmetinin sağladığı faydalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bürolarda iletişim sağlaması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi teknik elemanlar tarafından kurulan ve dosyaların dijital ortama aktarımını sağlayan sanal dosyalama sistemlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" DocuDocs
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi bir elektronik belge yönetim sisteminin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yönetici dışındaki personelin erişimine kapalı olması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi belge yönetimi sürecini tanımlar? 
Doğru Cevap: "C" Belge yaşam döngüsü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik belge yönetimi kapsamında çalışanlara yönelik uygulanacak eğitim konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyet analizi
Soru Açıklaması
7.
 İşletmelerin dijitalleştirme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla izleyecekleri ilk işlem adımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Belgelerin belirlenmesi ve sınıflandırılması
Soru Açıklaması
8.
Tarama işleminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Belgenin fotoğrafının çekilmesidir.
Soru Açıklaması
9.
 Provenans kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 
Doğru Cevap: "A" Belge sorumlusunun kayıt altına alınması
Soru Açıklaması
10.
Belge Yönetim Politikası kapsamında ele alınan aşağıdaki konulardan hangisi; kullanıcı kategorileri oluşturma, kullanıcıların erişim alanlarını tanımlama ve kısıtlamalar oluşturma gibi faaliyetleri içerir?
Doğru Cevap: "B" Erişim stratejileri geliştirmek
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖNLİSANS - 2. SINIF
DOSYALAMA ARŞİVLEME - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdaki elektronik belge yönetiminin uygulanması adımlarından hangisi, elektronik belge yönetimi yaklaşımının benimsemenin kuruma katacağı olanakları açıklar? 
Doğru Cevap: "C" Mevcut Durumun Değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi e-devlet anlayışına örnek olarak gösterilemez? 
Doğru Cevap: "B" Tek Yönlü İletişim
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye e-Devlet kapısında hizmet veren kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" KOSGEB
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi EBYS için teknik gereksinimlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Üstveri kaydı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi taslak eAvrupa temel kamu hizmetleri genel listesinde yer alan “Yurttaşlara Yönelik Hizmetler” başlığı altında yer almaz? 
Doğru Cevap: "E" Gümrük Beyannameleri ve Bildirimleri
Soru Açıklaması
16.
Saklanma süresi 10-14 yıl arasında olan bakanlık, genel müdürlük ve işletme gibi örgüt yapılarında oluşan arşiv türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kurum arşivi
Soru Açıklaması
17.
E-devlet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Kişisel bilgilerin korunması sorumluluğu bulunmaktadır.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi indeksleme türlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Standartlara göre indeksleme
Soru Açıklaması
19.
İşlemi bitmiş dosya, kağıt ve diğer belgelerin saklanılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Arşiv
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mikrofilm kullanımının olumsuz yönlerinden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Maliyeti yüksektir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  MALİ ANALİZ - 2. SINIF - (2019 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS