Google Adsense Kodu

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi – Çalışma Testi (2)

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi – Çalışma Testi (2)

Soru 1- Afete dirençli bir toplum oluşturulması için aşağıdakilerden hangileri gereklidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Afet yönetiminin müdahale ve iyileştirme aşamaları aşağıdaki yönetim türlerinden hangisi kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi afet risk yönetimi içinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Afet yönetiminin bütün evrelerinde kamu kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve gönüllülerin katılımının sağlanmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Acil durum; büyük fakat, ________ ivedilik gerektiren tüm durum ve hâller şeklinde tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri şehirlerde afetlerin meydana gelmesinde etkili olan faktörlerdendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Erzincanda meydana gelen deprem sonrası, evleri yıkılan birçok vatandaş kitlesel olarak çevre illere göç etmiştir. Bu durum afetin aşağıdaki etkilerinden hangisi kapsamında değerlendirilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Kriz yönetimi; kriz hali şartları süresince uygulanan ve durumu normale döndürmeyi amaçlayan ________ bir yönetim biçimidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Afetin oluşturduğu tehlikenin önlenmesi veya bu tehlikenin oluşturduğu risklerin azaltılması ve ortaya büyük kayıpların çıkmasının önüne geçilmesi için yapılması gereken faaliyetlerin tümüne ________ adı verilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Afet yönetiminde dil birliğinin sağlanması ve kavram kargaşasının önlenmesi amacıyla aşağıdaki sözlüklerden hangisi kullanılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Afetleri oluşturan temel etmen aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangileri afet hazırlık faaliyetlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlık çalışmalarının temel hedefleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Afet riskini oluşturan ve artıran etmenler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi muhtemel afet tehlikelerinin belirlenmesine yönelik temel CBS veritabanları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlık evresinin amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Afet yönetimi döngüsü içerisinde, iyileştirme hangi aşamadan sonra gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangileri yerleşme alanlarında zarar azaltma yaklaşımlarındandır?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangileri afet risk analizi bileşenlerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangileri afete hazırlık çalışmalarındaki paydaşlardandır?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Afet Yönetimi I – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-2.png