Doğal Afetler ve Afet Yönetimi – Çalışma Testi

Soru 1- Kümülonimbüs bulutları ile bağlantılı olarak yerden başlayarak silindir şeklinde kendi ekseni etrafında dönerek gezen ve büyük bir yıkıcı güce sahip hava kolonuna ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Uluslararası veri tabanı (EM-DAT), afetleri doğa kaynaklı afetler ve ________ -şeklinde ikiye ayırmıştır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin doğal nedenleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Yerin içinde depremin enerjisinin ortaya çıktığı noktaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Türkiye'de etkilenen afetzede sayısının en fazla olduğu afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi planda düzensizlik durumlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest yüzeyler boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Metallerin, çevreleri ile girdikleri bir elektrokimyasal reaksiyon sonucu aşınmaya ve bozulmaya uğramasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Kolon etriyelerinin uçları kaç derecelik açıyla bükülmelidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi çığ durumunda yapılan sondalama faaliyetinde aramanın yapılacağı yerlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangileri çığ oluşumuna neden olan topoğrafik koşullar arasında yer alır? I. Çıplak arazi II. Kar kristallerinin birbirlerine tutunma yeteneklerini kaybetmeleri III. Mevcut kar üzerine yağmur yağması IV. Yeni kar birikmiş yamaçlar

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Sağlam ve farklı oturma tehlikesi olmayan zeminler üzerinde inşa edilecek az katlı binalarda tercih edilmesi gereken temel sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetim sürecinde, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallenin yaşam kalitesini geliştirmek, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmekle yükümlüdür?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Bir tehlikeye maruz kalmış toplumun; ortaya çıkan bir tehlikenin etkilerine zamanında ve etkili bir şekilde direnebilme, uyum sağlayabilme, dönüştürebilme ve iyileştirme kabiliyeti göstermesine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdaki ulaşım yollarından hangisi kaza oranları açısından tüm dünyada en güvenli ulaşım yoludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Yanma olayını meydana getiren parametreler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanlarını ortadan kaldırmadan, bugünkü kuşakların ihtiyaçlarını karşılayacak kalkınabilme ve ekonomik, sosyal, çevresel hedefler arasında denge kurulması esasına dayanan kalkınma ve gelişme yaklaşımına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Afet durumunda; yürütülen eylemlerle hayat kurtarmak, acıları hafifletmek ve ekonomik kayıpları azaltmak için afet öncesinde hazırlanan planlar sayesinde afetin üstesinden gelinmesi çalışmalarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Sis, aşağıdaki afet türlerinden hangisini kapsamında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi teknolojik afetler arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Temel Afet Bilgisi – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir