Google Adsense Kodu

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi – Çalışma Testi (3)

Doğal Afetler ve Afet Yönetimi – Çalışma Testi (3)

Soru 1- Afet yönetiminde hazırlık aşamasından sonra aşağıdaki aşamalardan hangisi gelir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Türkiye'de yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin müdahale için görev alacak kamu kurumlan, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsayan ve operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem olarak kabul edilen plan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3 -__________ başta fiziksel, ekomomik ve sosyal kayıplar olmak üzere farklı sektörlerde ve alanlarda kayıplara yol açan, insanoğlunun günlük yaşamına ve çevresine zarar veren, sosyal hayatı kesintiye uğratan ve ani olarak gelişen olaylardır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yapısal olmayan zarar azaltma önlemleri arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Afete müdahalenin yalnızca idari, teknik ve lojistik çalışmalardan ibaret olmadığını ve afete müdahale çalışmalarının insani değer ve davranışlarla bütünleştirilmesi gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde bilgi teknolojilerinin kullanılmasının sağladığı faydalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Bu tabloya göre afete müdahale süreçleri ve gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi'nde tanımlanmış olan stratejik önceliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- ________ aşamasında afetten etkilenen yerleşimde ilk 72 saat içerisinde etki, ihtiyaç ve kaynaklar saptanmaya çalışılır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi hazırlık stratejisi unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde iyileştirme çalışmalarını zorlaştıran unsurlardan biri değildir

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi Aile içindeki afete hazırlık planlama adımlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Uluslararası insani yardım sisteminin iyileştirilmesi ve afete müdahalede sektörlere dayalı faaliyet kümelerinden oluşan Küme Sisteminin Birleşmiş Milletler tarafından kurulmasında aşağıdaki afetlerden hangisinden sonra yaşanan uluslararası yardım kargaşası etkili olmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri afet sonrası yer seçimi çalışmaları ve yer seçimi raporunun hazırlanması sürecinde yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Türkiye Afet Müdahale Plam’na göre müdahalenin organizasyonunda aşağıdakilerden hangisi temel birim olarak planı uygulamaya koymakla yükümlüdür?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi afete müdahale ve insani yardımda asgari standartlar konusunda uluslararası kabul gören Sphere Projesi’nin afetten etkilenen insanlara yaklaşımda temel hareket noktalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi/hangileri afete müdahale sürecinde yapılan eksik ya da hatalı değerlendirme ve uygulamaların kalıcı iyileştirmeyi geciktirmesine örnek gösterilebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Kalıcı yerleşimlerin tamamlanarak hak sahibi afetzedelere teslim edilmesi ve normal yaşama geçiş için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Valiler il düzeyinde afete müdahaleyi yönetmek üzere aşağıdaki birimlerden hangisini harekete geçirmek ile yükümlüdür?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilere göre afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınma ile ilgili yaşanan sorunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Afet Yönetimi I – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof-2-2.png