Demokrasi ve İnsan Hakları – Çalışma Testi (2)

Demokrasi ve İnsan Hakları – Çalışma Testi (2)

1. Amerika’da bağımsızlık sürecinde kabul edilen metnin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’de parlamentonun monarşi karşısında kesin üstünlüğünü belgeleyen belgedir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının gösterdiği temel özelliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Bugünkü ABD Kongresi’nin kökenini oluşturan toplantı ilk olarak nerede yapılmıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisinde yer alan ‘Yasanın yasaklamadığı hiçbir şey engellenemez.’ ifadesi hangi anlayışın bir sonucudur?

Doğru! Yanlış!

6. İlkçağda tek bir dünya devleti (kosmopolis) ve dünya yurttaşlığı fikrini savunan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da İslam kültür sahasında insan haklarına ilişkin düşünsel birikime katkıda bulunmamıştır?

Doğru! Yanlış!

8. Hindistan’dan çıkarak bütün insanlığa hitap eden ve düşüncelerini yayarken insanlar arasında ayrım yapmayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. İlkçağ Eski Yunan medeniyetinde devletin ortaya çıkmasını bütün insanların kendi aralarında yaptıkları bir anlaşmaya dayandıran düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Devlet iktidarının keyfî olmayan sınırlı bir yönetime sahip olması gerektiğini dile getiren Ortaçağ düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi sosyal hak ve ödevlerdendir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi 2010 yılında yapılan değişiklik ile 1982 Anayasasına girmiştir?

Doğru! Yanlış!

13. 1982 Anayasasına göre, suç işlediği şüphesiyle yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç kaç saat içinde hâkim önüne çıkarılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasına göre siyasi haklarla ilgili yanlış bir ifadedir?

Doğru! Yanlış!

15. 1982 Anayasasındaki “Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” ifadesi aşağıdaki insan hakları koruma yöntemlerinden hangisi ile ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

16. İnsan haklarının ekonomik, sosyal boyutuyla teşvik edilmesi amacıyla komisyonlar kurma yetkisine sahip olan Birleşmiş Milletler organı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletlerin kurulmasındaki tarihsel etkenlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

18. 2007 yılından itibaren 1503 ve 1235 usullerini yönetme konusunda aşağıdaki organlardan hangisi yetkili kılınmıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Medenî ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin tanıdığı haklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Sözleşmesi’nin ciddi bir şekilde ihlal edildiği haller için öngörülen hukuki yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: