logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU - (2014- BAHAR DÖNEM SONU)
1.
Ceza muhakemesinde iddiaya ilişkin tezi aşağıdakilerden hangisi hazırlar? 
Doğru Cevap: "B" Savcılık
Soru Açıklaması
2.
İlk derece mahkemesindeki duruşma başlamadan önce hâkimin, sanığın en yakın arkadaşı olduğunu öğrenen Cumhuriyet Savcısı, en geç ne zamana kadar hakimin reddi talebinde bulunur?
Doğru Cevap: "E" Sanığın sorgusuna başlanıncaya kadar
Soru Açıklaması
3.
 Kural olarak soruşturma evresinde keşif faaliyetini aşağıdakilerden hangisi yürütür? 
Doğru Cevap: "A" Sulh ceza hâkimi
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi adli kontrol kapsamındaki yükümlülüklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Disiplin hapsinde kalma
Soru Açıklaması
5.
Gözaltı kararını kural olarak aşağıdakilerden hangisi verir? 
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet Savcısı
Soru Açıklaması
6.
 Teknik araçlarla izleme tedbiri, uzatma süreleri hariç en çok ne kadarlık bir süre için uygulanabilir?
Doğru Cevap: "D" 4 hafta
Soru Açıklaması
7.
 Kanuni koşulların oluştuğu hallerde kolluk amirinin aşağıdaki yerlerden hangisinde arama emri verme yetkisi vardır? 
Doğru Cevap: "D" Evin bahçesinde
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki koruma tedbirlerinden hangisine sadece kovuşturma evresinde karar verilebilir? 
Doğru Cevap: "E" Zorlama amaçlı el koyma
Soru Açıklaması
9.
Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koyma tedbirine başvurulabilmesi için katalog suçlardan birinin işlendiğine ilişkin en az aşağıdaki şüphe derecelerinden hangisinin bulunması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Kuvvetli şüphe
Soru Açıklaması
10.
Savcı, soruşturma sonunda suçun işlendiğine ilişkin yeterli delile ulaşamazsa veya olayı kovuşturma olanağı bulunmazsa, aşağıdaki kararlardan hangisini vererek muhakemeyi sonlandırır? 
Doğru Cevap: "C" Kovuşturmaya yer olmadığı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU - (2014- BAHAR DÖNEM SONU)
11.
Duruşma sırasında işlenen bir suçla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "B" Mahkeme olayı tespit eder ve düzenleyeceği tutanağı savcılığa gönderir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki suçlardan hangisi bakımından uzlaşmaya gidilemez? 
Doğru Cevap: "E" Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar
Soru Açıklaması
13.
 Duruşma gününün sanığa tebliği ile duruşma günü arasında en az ne kadarlık bir süre olması gerekir? 
Doğru Cevap: "D" 1 hafta
Soru Açıklaması
14.
 C.M.K’ya göre toplu mahkemelerde hükmün oluşturulması evresinde oylama sırasında, oyunu ilk olarak aşağıdakilerden hangisi açıklar? 
Doğru Cevap: "D" Kıdemsiz üye açıklar.
Soru Açıklaması
15.
 Duruşma hazırlığı evresinde yapılması gereken işlemleri belirleyen kararı içeren tutanağa ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Tensip zaptı
Soru Açıklaması
16.
C.M.K’ya göre aşağıdakilerden hangisi hüküm çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Durma kararı
Soru Açıklaması
17.
Yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulduğunda incelemeyi aşağıdakilerden hangisi yapar?
Doğru Cevap: "C" Hükmü veren mahkeme
Soru Açıklaması
18.
Sadece sanık lehine kanunyoluna başvurulması halinde, incelemeden sonra yeniden verilecek hükmün ilk hükümden daha ağır cezayı içerememesi kuralına ne ad verilir? 

 
Doğru Cevap: "E" Aleyhe bozma yasağı
Soru Açıklaması
19.
C.M.K’ya göre aşağıdakilerden hangisi otomatik istinaf incelemesine konu olur? 
Doğru Cevap: "A" On beş yıl ve daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümler
Soru Açıklaması
20.
Sanık lehine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı kanunyoluna başvurulacaksa, başvuru süresiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 
Doğru Cevap: "A" Sanık lehine bu yola başvurulduğunda süre aranmaz.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  CEZA HUKUKU - 2. SINIF – ORTAK DERS - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS