logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU - (2014- BAHAR ARA)
1.
Ceza muhakemesi kurallarının zaman bakımından uygulanmasında geçerli olan ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Derhal uygulanma
Soru Açıklaması
2.
T.C.K.’ya göre şikâyet süresi ne kadardır? 
Doğru Cevap: "E" Fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren altı ay
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi olumlu muhakeme şartlarından biridir? 
Doğru Cevap: "A" Şikâyet edilmesi
Soru Açıklaması
4.
Dokunulmazlıktan faydalanan milletvekili hakkında aşağıdaki muhakeme işlemelerinden hangisi yürütülür? 
Doğru Cevap: "D" Hakkında delil toplanabilir.
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki ceza muhakemesi ilkelerinden hangisi suç iddiasının devlet tarafından hazırlanması ve yargılanması ilkesini ifade eder? 
Doğru Cevap: "A" Ceza muhakemesinin kamusallığı
Soru Açıklaması
6.
Bir kişinin birden fazla suçtan sanık olması halinde bu uyuşmazlıklar arasında aşağıdaki bağlantılardan hangisi söz konusudur? 

 
Doğru Cevap: "E" Dar bağlantı
Soru Açıklaması
7.
Yabancı ülkelerde bulunup da diplomatik bağışıklıktan yararlanan Türk kamu görevlilerinin işledikleri suçlarda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ankara mahkemeleri
Soru Açıklaması
8.
Teşebbüs halinde kalmış suçlarda yer yönünden yetkili mahkeme kural olarak aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi
Soru Açıklaması
9.
 Vatana ihanet suçundan Yüce Divan sıfatıyla Cumhurbaşkanını yargılamakla görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Anayasa Mahkemesi
Soru Açıklaması
10.
Gece vakti devriye gezen kolluk görevlileri aşağıdaki faaliyetlerden hangisini yürütür?
Doğru Cevap: "C" Önleyici
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU - (2014- BAHAR ARA)
11.
Gömülmüş olan bir cesedin otopsi için mezardan çıkartılmasına, soruşturma evresinde aşağıdakilerden hangisi karar verir? 
Doğru Cevap: "A" Cumhuriyet savcısı
Soru Açıklaması
12.
Tanığın dinlenme usulüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Tanıklar bir arada topluca dinlenir.
Soru Açıklaması
13.
Sanığın soruşturma sırasında verdiği ifadeye ilişkin tutanaklar duruşma sırasında aşağıdaki delillerden hangisi olarak kabul edilir? 
Doğru Cevap: "E" Belge delili
Soru Açıklaması
14.
Beş duyu organı aracılığıyla deliller üzerinde algılamalarda bulunulmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Keşif
Soru Açıklaması
15.
I. Hâkim

II. Cumhuriyet Savcısı

III. Kolluk amiri 

 

Yukarıdakilerden hangileri muhakemenin kendisine imkân tanınan safhalarında bilirkişiye başvurma yetkisine sahiptir? 
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
16.
 Aşağıdakilerden hangisi tutuklamanın biçimsel koşullarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Suçun cezasının alt sınırının beş yıldan fazla olması
Soru Açıklaması
17.
Gözaltı kararıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Gözaltı, yakalamadan sonra mahkeme kararıyla gerçekleşen hukuki durumdur.
Soru Açıklaması
18.
Tutuklamaya karar verecek merciiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "A" Yalnızca hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir.
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin ön şartlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Hâkim kararı bulunması
Soru Açıklaması
20.
Toplu suçlarda yol süresi hariç toplam gözaltı süresi, uzatma süreleriyle birlikte en fazla kaç gündür?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  İNFAZ HUKUKU - 1. SINIF - ADALET - (2013 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS