logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU - (2013- BAHAR ARA)
1.
Kovuşturma evresinde muhakemenin şarta bağlı olduğunun ve bu şartın gerçekleşme imkanının olmadığının anlaşılması halinde aşağıdaki kararlardan hangisi verilir? 
Doğru Cevap: "B" Düşme kararı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ceza muhakemesine hâkim olan ilkelerden değildir? 
Doğru Cevap: "D" Şüpheden mağdur faydalanır ilkesi
Soru Açıklaması
3.
CMK’ ya göre, yetkili mercilerin suç işlendiği şüphesini öğrenmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süreci aşağıdakilerden hangisi ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" Soruşturma
Soru Açıklaması
4.
Ceza muhakemesi kurallarının yer yönünden uygulanmasında geçerli olan ilke kural olarak aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Ülkesellik
Soru Açıklaması
5.
 Bireyin kendisine isnat edilen suç tarihinden önce ve kanunla kurulmuş bir mahkeme önünde yargılanma hakkını aşağıdakilerden hangisi ifade eder? 
Doğru Cevap: "B" Doğal hakim ilkesi
Soru Açıklaması
6.
 Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki bir dava ile Eskişehir 2. Sulh Ceza Mahkemesinin bakmakta olduğu bir dava arasında dar anlamda bağlantı vardır. Bu davalar hangi mahkemede birleştirilebilir? 
Doğru Cevap: "C" Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde
Soru Açıklaması
7.
 Mevcut hukuk sistemimize göre Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlara ilişkin yargılamalar aşağıdaki mahkemelerden hangisinde yapılır ? 

 
Doğru Cevap: "E" Bölge ağır ceza mahkemeleri
Soru Açıklaması
8.
Cumhuriyet Savcısının adli kolluk görevlilerine vereceği emirlere ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Emir yazılı verilir; ancak acele hallerde sonradan yazıya geçirilmek üzere sözlü verilebilir.
Soru Açıklaması
9.
Üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasını gerektiren hileli iflas suçuna ilişkin yargılamanın yapılması bakımından hangi mahkeme yetkilidir? 
Doğru Cevap: "D" Ağır ceza mahkemesi
Soru Açıklaması
10.
I. Polis

II. Jandarma 

III. Orman kolluğu 

 

Yukarıdakilerden hangileri genel kolluk içerisinde yer alır?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 2. SINIF
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU - (2013- BAHAR ARA)
11.
I. Kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar 

II. Savcılık ifadesine ilişkin tutanaklar 

III. Sorgu tutanakları 

 

Duruşma sırasındaki sanık beyanıyla arasında çelişki bulunması halinde yukarıdaki tutanaklardan hangisinin duruşmada okunabilmesi için beyanın müdafiin mevcudiyetiyle verilmiş olması gerekir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
12.
 Aşağıdakilerden hangisi şüphelinin kendisine isnat edilen fiille ilgili olarak savcı veya kolluk tarafından beyanının alınmasını ifade eder? 
Doğru Cevap: "E" İfade alma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi, davete rağmen gelmeyen tanığın zorla getirilmesine karar verme yetkisine sahip değildir? 
Doğru Cevap: "A" Polis
Soru Açıklaması
14.
I. Yemin etmeyen tanık 

II. Açıklamada bulunmaktan kaçınan tanık  

III. Yalan söyleyen tanık 

 

Yukarıdakilerden hangileri hakkında zorlama amaçlı disiplin hapsine karar verilebilir? 

 
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
15.
I. Kimliğine ilişkin sorular

II. Suç ortaklarına ilişkin sorular 

III. Suçu nasıl gerçekleştirdiğine ilişkin sorular 

 

Şüphelinin ifade alma sırasında yukarıdakilerden hangileri bakımından susma hakkı vardır? 
Doğru Cevap: "D" II ve III
Soru Açıklaması
16.
 Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin kararlara karşı aşağıdaki mercilerden hangisine başvurulabilir? 
Doğru Cevap: "B" Sulh Ceza Hakimine
Soru Açıklaması
17.
Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda uzatma süresiyle birlikte toplam tutukluluk süresi en fazla ne kadar olabilir? 
Doğru Cevap: "A" Bir yıl altı ay
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi şüpheli hakkında adli kontrol kapsamında uygulanabilecek tedbirlerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Gözlem altına alma
Soru Açıklaması
19.
Yol süresi hariç olmak üzere toplu olarak işlenmeyen suçlarda gözaltı süresi en fazla ne kadardır? 
Doğru Cevap: "B" Yirmi dört saat
Soru Açıklaması
20.
I. Geçici olma

II. Muhakeme hukuku açısından araç olma

III. Yalnızca yargılama makamınca uygulanma 

 

Yukarıdakilerden hangisi koruma tedbirlerinin özelliklerindendir? 

 
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMET KURULUŞLARI - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2015 - BAHAR ARA) - AÖF/ÖNLİSANS