logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Aşağıdaki suçlardan hangisiyle sanat ve ticaret serbestisini ihlal suçu arasında özellik-genellik ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "C" Cebir
Soru Açıklaması
2.
Şiddetli hortuma kapılan kişi, hortumun savurmasıyla bir yayanın üstüne düşürerek ölümüne neden olur. Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" Suçun oluşmasını önleyen sübjektif nedenlerden, ‘zorlayıcı neden’ söz konusudur.
Soru Açıklaması
3.
 Bir kimsenin itiyadi suçlu sayılabilmesi için aynı suçu hangi süre içerisinde ve en az kaç kere işlemiş olması gerekir?
Doğru Cevap: "B" Bir yıl içinde en az üç kez
Soru Açıklaması
4.
 Ceza hukuku anlamından verilen cezayı diğer cezalardan ayıran özellik veya özellikler aşağıdaki ifadelerden hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Cezayı veren makam adli makamdır ve ceza muhakemesi sonucunda verilir.
Soru Açıklaması
5.
19 yaşındaki X, Y’nin cinsel amaçla mahrem yerine dokunmuştur. X, hangi suçun failidir?
Doğru Cevap: "D" Sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı
Soru Açıklaması
6.
 Ortak park yeri olmasına rağmen X, Y’nin aracını dükkânın önüne park ettirmemek amacıyla Y’yi yumruklamıştır. Y buna rağmen aracını park etmiştir. X hangi suç veya suçların failidir? 
Doğru Cevap: "A" Cebir
Soru Açıklaması
7.
 X, 17 yaşındaki Y’nin içeceğine ilaç katmış ve onunla cinsel ilişkiye girmiştir. X, hangi suçun failidir? 
Doğru Cevap: "B" Cinsel istismar
Soru Açıklaması
8.
Bir bankadan hırsızlık yapan X, hırsızlık yaparken bankanın bekçisini öldürmüştür. X hangi suç veya suçların failidir?
Doğru Cevap: "C" Nitelikli insan öldürme ve hırsızlık
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun özel hafifletici nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Hırsızlık suçunun iştirak halinde işlendikten sonra ortaklardan birinin diğer ortakların yakalanmasını sağlaması
Soru Açıklaması
10.
Kaldırımda yürümekte olan A’nın çantası yanına gelen motosikletli kişi tarafından çantayı çekmek suretiyle alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi motosiklet sürücüsünün işlediği suç veya suçlardır?
Doğru Cevap: "D" Nitelikli hırsızlık
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2016 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
X, kendisini gerçekte var olmayan “kara intikam şahinleri” adlı örgütün mensubu olarak göstererek bıçak tehdidi ile Y’den saatini almak istemiştir. Y saatini vermemiş, bir fırsatını bulmuş ve olay yerinden kaçmıştır. Aşağıdakilerden hangisi X’in işlediği suç veya suçlardır? 

 
Doğru Cevap: "E" Nitelikli yağma suçuna teşebbüs
Soru Açıklaması
12.
X, hiçbir haklı nedeni olmadığı halde Y’nin köpeğini öldürmüştür. Aşağıdakilerden hangisi Y’nin işlediği suçtur? 
Doğru Cevap: "E" Mala zarar verme suçu
Soru Açıklaması
13.
Belgenin sahih olmasına rağmen gerçek (doğru) olmaması halinde ne tür bir sahtecilikten söz edilir?.
Doğru Cevap: "D" Resmi belgede fikri sahtecilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi resmi belgeye benzetilen özel belgelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Alındı makbuzu
Soru Açıklaması
15.
Suç işlemeye tahrik suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Bu suçun gerçekleşmesi için özel kast aranır.
Soru Açıklaması
16.
X, borçlusu olduğu Y tarafından düzenlenmiş gibi sahte bir alındı makbuzu düzenlemiş ve çekmeceye koymuştur. Söz konusu makbuz bir arama sırasında bulunmuştur. Bu durumda X hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 

 
Doğru Cevap: "E" X, herhangi bir suç işlememiştir.
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi kamu idaresinin güvenilirliği ve işleyişine karşı işlenen suçlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İftira
Soru Açıklaması
18.
 Askerlik şubesi çalışanı X, gerekli koşulları sağlamadığı halde Y hakkında terhis olmuş gibi evrak düzenlemiştir. X’in fiili hangi suçu oluşturur? 
Doğru Cevap: "B" Görevi kötüye kullanma
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kamu görevlisi tarafından işlenen güveni kötüye kullanma suçudur? 
Doğru Cevap: "A" Zimmet
Soru Açıklaması
20.
 Postacı X, kendisine teslim edilmiş olan mektubun içindeki parayı almıştır. X, aşağıdaki suçlardan hangisini işlemiştir?
Doğru Cevap: "C" Hırsızlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS