logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2016 - GÜZ ARA)
1.
Fransız ihtilalinin etkisiyle mutlakiyetçi devletten, yegâne gerçeklik olarak bireyi kabul eden ve sosyal grupları sadece bireylerin toplamı olarak anlayan liberal devlete geçiş, hangi tür ceza hukukunun ortaya çıkmasının başlangıcı kabul edilebilir?
Doğru Cevap: "C" Ayrıcalıkçı ceza hukuku
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bağlı hareketli suçlardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Dolandırıcılık
Soru Açıklaması
3.
Suçun maddi konusu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Tüzel kişiler maddi konu olabilir.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi ceza normunun özelliklerinden biri değildir? 

 
Doğru Cevap: "A" Ceza normuna başvurmak son çaredir.
Soru Açıklaması
5.
X adlı polis memuru, ustaca düzenlenmiş sahte bir yakalama müzekkeresine dayanarak bir kimseyi yakalamıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi X bakımından doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Fiili hata halindedir, sorumluluğu söz konusu olmaz.
Soru Açıklaması
6.
Yasama sorumsuzluğu ve dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sorumsuzluk milletvekillerinin üyelik süresi içindeki oy, hareket ve düşünceleri vasıtasıyla işlenen suçlar yönünden kabul edilmiştir.
Soru Açıklaması
7.
Tamamlanmış sayılmaları için korunan varlık veya menfaatin sadece tehdit edilmiş olması yeterli sayılan suçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Tehlike suçu
Soru Açıklaması
8.
Ceza hukuku bağlamında örf ve âdet bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 
Doğru Cevap: "B" Örf ve âdet vasıtasıyla yeni hukuka uygunluk nedenleri ve kusurluluğu ortadan kaldıran nedenler doğabilir.
Soru Açıklaması
9.
Kast ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "E" Kasta özelliğini veren unsurun bilme olduğu kabul edilir.
Soru Açıklaması
10.
Kamu davasının açılmasını engelleyen önödeme teklifi kimin tarafından yapılır?. 
Doğru Cevap: "D" Cumhuriyet savcısı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2016 - GÜZ ARA)
11.
Hayvan hastalığı nedeniyle, hayvan alım satımı 01/01/2014 – 31/12/2014 tarihlerinde yasaklanmış, uymayanlara da 1 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Ali, 05/10/2014 tarihinde hayvan ticareti yapmış. Bu suçla ilgili olarak 01/15/2015 tarihine yakalanmış ve 03/06/2015 tarihinde yargılanmaya başlanmıştır. Ali hakkında hangi zamanın Kanunu uygulanacaktır? 
Doğru Cevap: "A" Hayvan ticaretini yaptığı zamanın kanunu
Soru Açıklaması
12.
 Ahmet, Bülent’i tehdit ederek parasını almak istemiştir. Ancak tehdidi gerçekleştiren Ahmet, parayı almayı başaramamıştır. Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Ahmet, yağma suçuna teşebbüs etmiştir.
Soru Açıklaması
13.
Ahmet, Mehmet ve Ayşe, Ali’yi dövmeye karar vermişlerdir. Durumdan pişman olan Ahmet, durumu derhal ilgili makamlara bildirmiş ve önlem alınmasını istemiştir. Alınan önleme ve Ahmet’in bütün suçu engelleme gayretine rağmen Mehmet ve Ayşe, Ali’yi dövmüşlerdir. Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 
Doğru Cevap: "B" Ahmet, gönüllü vazgeçme hükümlerinden yaralanır.
Soru Açıklaması
14.
Cezanın suç işlemek konusunda ülkede yaşayan herkes üzerindeki etkisine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Genel önleme
Soru Açıklaması
15.
Teşebbüs ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" TCK’ya göre eksik teşebbüs veya tam teşebbüs olmak üzere iki türü vardır.
Soru Açıklaması
16.
 Cinsel saldırı girişiminde bulunan X, mağdurun bağırması üzerine paniğe kapılmış ve olay yerinden kaçmıştır. X bakımından bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 
Doğru Cevap: "C" Cinsel saldırı suçuna teşebbüste bulunmuştur.
Soru Açıklaması
17.
Af ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Özel af reddedilebilirken, genel af reddedilemez.
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Nispi dokunulmazlık
Soru Açıklaması
19.
 Kural olarak hangi ana kadar şikâyetten vazgeçilebilir? 
Doğru Cevap: "E" Hüküm kesinleşinceye kadar
Soru Açıklaması
20.
Ahmet, Mehmet’in cep telefonu çantasından çalmış ama duyduğu pişmanlık nedeniyle geri koyacağı esnada cep telefonunu yere düşürmüş ve kırılmasına yol açmıştır. Ahmet, buna rağmen cep telefonunu çantaya koymuştur. Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 
Doğru Cevap: "A" Ahmet, mala zarar verme suçundan ceza almalıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMETE GİRİŞ - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS