logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Zamanın değişmesine rağmen varlıklarını sürekli olarak muhafaza eden suç türlerine genel olarak ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Tabii suç
Soru Açıklaması
2.
Hukuka uygunluk nedenlerinden “rıza”ya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Rıza şarta bağlanamaz.
Soru Açıklaması
3.
X, Y’ye ateş etmiş, fakat mermi Y’nin yanında duran Z’ye isabet etmiş ve onu öldürmüştür. Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir? 
Doğru Cevap: "C" Hedefte sapma söz konusudur.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kesintisiz suçlardandır? 
Doğru Cevap: "A" Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak
Soru Açıklaması
5.
Kural olarak, hangi ana kadar şikâyetten vazgeçilebilir? 
Doğru Cevap: "A" Hüküm kesinleşinceye kadar
Soru Açıklaması
6.
 İnsan öldürme suçunun “kan gütme saikiyle işlenmiş olması” hali ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Failin devam eden kan davasının tarafı olması gerekir.
Soru Açıklaması
7.
İnsan öldürme suçu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" İnsan öldürme suçunun eziyet çektirerek işlenmiş olduğunu kabul edilmesi için ölümün eziyetten ileri gelmesi gerekir.
Soru Açıklaması
8.
Karşılıklı yaralama hali ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "D" Her suçlu kendi fiilinden dolayı cezalandırılır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tehdit suçunun hukuki konusudur? 
Doğru Cevap: "B" İrade özgürlüğü
Soru Açıklaması
10.
Ceza Kanunu, cebir suçunun cezasını hangi suçun cezasına göre belirlemiştir? 
Doğru Cevap: "E" Kasten yaralama suçu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2014 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Ceza hukuku anlamında konut kavramına dahildir? 
Doğru Cevap: "A" Mimarlık ofisi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun hukuki konusudur? 
Doğru Cevap: "D" Zilyetlik
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki suçlardan hangisi bileşik suçtur? 
Doğru Cevap: "E" Yağma
Soru Açıklaması
14.
Daha fazla çalışabilmek ve daha fazla kâr etmek için rakip lokantayı kullanılamaz hale getiren lokantacı hangi suçu işlemiştir? 
Doğru Cevap: "D" Mala zarar verme
Soru Açıklaması
15.
X, kendisine ait olan tapunun üzerinde bulunan kaydı silmiştir. X bakımından aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
Doğru Cevap: "B" Resmi belgede maddi sahtecilik
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi belgeyi düzenleyen kişi ile onu gerçekten düzenleyen kişi aynı ve fakat belgenin sahte olması durumunda söz konusu olur? 
Doğru Cevap: "A" Resmi belgede fikri sahtecilik
Soru Açıklaması
17.
 X, borçlusu olduğu Y tarafından düzenlenmiş gibi sahte bir alındı makbuzu düzenlemiş ve cüzdanına koymuştur. Söz konusu belge bir arama sırasında bulunmuştur. X’in durumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
Doğru Cevap: "E" X, herhangi bir suç işlememiştir.
Soru Açıklaması
18.
X, mahkemeye giderek Y’nin ‘faili meçhul’ bir cinayetin faili olduğu yönünde ihbarda bulunmuştur. Y’nin bu suçu işlemediğini bilen X’in amacı Y’yi zor durumda bırakmaktır. X’in fiili hangi suçu oluşturur? 
Doğru Cevap: "C" İftira
Soru Açıklaması
19.
Belediyede şoför olarak çalışan X, kendisine belediye işleri için verilen aracı özel işleri için kullanmış, zaman zaman da kiraya vermiştir. X’in fiili hangi suçu oluşturur? 

 
Doğru Cevap: "E" Zimmet
Soru Açıklaması
20.
Farkı kendisine mal etmek amacıyla, kamu görevlisinin, tahsil edilecek miktardan daha çok bir miktar verginin ödenmesi gerektiğini söylemesi durumunda hangi suç ortaya çıkar? 
Doğru Cevap: "C" İrtikap
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ATATÜRK İLKELERİ ve İNKILAP TARİHİ - (II) - 2. SINIF - (2015 - BAHAR / ÜÇ DERS) - AÖF/ÖNLİSANS