logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
 Aşağıdakilerden hangisi bireyci-liberal düzenlerdeki ceza hukukudur? 
Doğru Cevap: "D" Ayrıcalıkçı ceza hukuku
Soru Açıklaması
2.
Ceza kanunlarının zaman yönünden uygulanmasına ilişkin temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Geçmişe uygulanmama
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi, dağ tırmanışı gerçekleştiren iki dağcıdan birinin tutundukları ipin kopmasını engellemek üzere diğer dağcıyı itekleyerek düşürmesi durumunda söz konusu olabilir?
Doğru Cevap: "D" Zorunluluk durumu
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi failin sonucu öngördüğü, ancak istemediği hallerde söz konusu olur? 
Doğru Cevap: "E" Bilinçli taksir
Soru Açıklaması
5.
Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi veya birden farklı kişiye karşı tek bir fiille aynı suçun işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilip cezanın arttırılması haline ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Zincirleme suç
Soru Açıklaması
6.
 Kaç yaşından büyük sağır ve dilsizler bakımından isnat yeteneği tamdır? 
Doğru Cevap: "D" 21
Soru Açıklaması
7.
Suçu meslek edinen suçlunun cezasının infazından sonra uygulanan tedbire ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Denetimli serbestlik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi tekerrüre esas olmaz?
Doğru Cevap: "B" Genel af
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilerle ilgili başvurulacak tedbirlerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Müsadere
Soru Açıklaması
10.
Yabancı suçlular hakkında sınır dışı edilme konusunda kararı hangi makam verir? 
Doğru Cevap: "D" İçişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Cezanın suç işleyen kişi üzerindeki etkisine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Özel önleme
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi muhakeme şartı değildir?
Doğru Cevap: "A" Yaş küçüklüğü
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi cezalandırılabilirliği ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Erteleme
Soru Açıklaması
14.
Kural olarak şikâyetten ne zamana kadar vazgeçilebilir? 
Doğru Cevap: "A" Hüküm kesinleşinceye kadar
Soru Açıklaması
15.
Cinsel amaçlı tekliflerde bulunmak durumunda hangi suç tipi ortaya çıkabilir? 
Doğru Cevap: "E" Cinsel taciz
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi, vücut temasında bulunmaksızın, cinsel amaçlı davranışlarla bir kimseyi rahatsız etmek durumunda ortaya çıkan suç tipidir?
Doğru Cevap: "A" Cinsel taciz
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisinin insan öldürme suçu bakımından uygulanması söz konusu değildir? 
Doğru Cevap: "A" Mağdurun rızası
Soru Açıklaması
18.
 Aşağıdakilerden hangisi tehdit suçu kapsamında değerlendirilemez? 
Doğru Cevap: "E" “Seninle bir daha konuşmam” demek
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisinin konut kavramına dahil olduğu kabul edilir? 
Doğru Cevap: "C" Avukat bürosu
Soru Açıklaması
20.
Konut dokunulmazlığının ihlali suçuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun taksirle işlenmesi durumunda takibi soruşturulması ve kovuşturulması mağdurunun şikâyetine tabi tutulmuştur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  ALMANCA- (II) - 1. SINIF - ORTAK DERS - ( 2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS