logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2013 - GÜZ ARA)
1.
Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku ile ceza muhakemesi hukuku arasındaki farklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Kanunların yorumu
Soru Açıklaması
2.
Toplumda saygıdeğer sayılan sosyal itibara sahip kimselerin, iş hayatında işledikleri sömürücü ve hileli ekonomik suçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Beyaz yakalıların suçları
Soru Açıklaması
3.
Davranışın yapıldığı yerle sonucun meydana geldiği yerin farklı olduğu suçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Mesafe suçları
Soru Açıklaması
4.
Geri vermede ihtisas prensibinin geçerliliğini kaybetmemesi için, geri verilen suçlunun geri verildiği suça ilişkin olarak cezasını çektikten sonra kaç gün içerisinde ülkeyi terk etmesi gerekir?
Doğru Cevap: "E" 45
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekili ile ilişkili olarak yapılabilir?
Doğru Cevap: "A" Arama
Soru Açıklaması
6.
Özel normun önceliği ilkesi hangi durumda ortaya çıkan sorunları çözer? 
Doğru Cevap: "B" Görünüşte normlar çatışmasına ilişkin sorunları
Soru Açıklaması
7.
Ceza hukukunun kaynağını yalnızca kanunla veya kanun gücüne sahip işlemlerle sınırlandırmayı amaçlayan ilkeye ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Kanunun tekelciliği
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi özgü suçtur? 
Doğru Cevap: "B" İrtikâp suçu
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde yasal savunma vardır? 
Doğru Cevap: "B" Bir kişinin kendisine silah çekeni ondan önce davranarak öldürmesinde
Soru Açıklaması
10.
Meşru savunmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "D" Meşru savunma failin mal varlığı hariç haklarına yönelik saldırılara ilişkin tepkileri halinde söz konusu olur.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – ORTAK DERS - 2. SINIF
CEZA HUKUKU – (2013 - GÜZ ARA)
11.
Tamamlanmış sayılmaları için korunan varlık veya menfaatin sadece tehdit edilmiş olması yeterli sayılan suçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Tehlike suçu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bir hukuka uygunluk nedeni değildir? 
Doğru Cevap: "D" Haksız tahrik
Soru Açıklaması
13.
 Kendisine ait olduğuna inanarak, başkasına ait bir malı alan kimsenin davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 
Doğru Cevap: "C" Fiili hata söz konusudur.
Soru Açıklaması
14.
Tehdidi içeren bir mektubu imzalamaya maddi şekilde zorlanan kimse bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kusurluluğu ortadan kaldıran sübjektif bir neden bir vardır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bir kast türüdür? 
Doğru Cevap: "E" Özel kast
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi suçu ortadan kaldıran sübjektif nedenlerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Beklenmeyen durum
Soru Açıklaması
17.
 Bir fiilin aynı anda çeşitli kanun hükümlerini ihlal etmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Fikri içtima
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi, canlı zannederek bir tabloya ateş etmek durumunda söz konusu olacaktır?
Doğru Cevap: "E" İşlenemez suç
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bakımından zincirleme suç söz konusu olabilir? 
Doğru Cevap: "E" Evrakta sahtecilik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi, kardeşine cinsel saldırıda bulunan kişiyi iki gün sonra öldüren bakımından söz konusu olabilir? 
Doğru Cevap: "C" Haksız tahrik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SAĞLIK KURUMLARINDA BİLGİ SİSTEMLERİ - 2. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS