logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – (BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI) - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2016- GÜZ ARA)
1.
İşletmelerin ürettikleri malları dünyanın her tarafına ihraç edebilmeleri, hammadde ve malzemeleri ucuza temin edebilmeleri aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınır?
Doğru Cevap: "E" Küreselleşme
Soru Açıklaması
2.
 Aşağıdakilerden hangisi üretim sisteminin yapısında yer alan “dönüşüm aşamasının” unsurlarından biridir? 
Doğru Cevap: "D" Teknoloji ve üretim yöntemleri
Soru Açıklaması
3.
 Şubesiz bankacılık, e-devlet gibi uygulamalar aşağıdaki bürolardan hangisi kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Sanal büro
Soru Açıklaması
4.
Büro faaliyetleri sonucundaki kârlılık, etkin hizmet ve müşteri memnuniyeti aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Uzun dönemli başarı
Soru Açıklaması
5.
Büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi olduğu söylenemez? 
Doğru Cevap: "D" Ekip çalışmasının öneminin azalması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin yaygınlaşmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Telefon haberleşmesinin pahalılaşması
Soru Açıklaması
7.
Google firmasının, çevrimiçi haberleşme amacıyla geliştirdiği, anlık ileti gönderimi, görüntülü ve sesli konuşma özelliklerine sahip yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "B" Gtalk
Soru Açıklaması
8.
Elektronik imza kullanıcılarına sağlanan özelliklerden hangisi “verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek” amacını kapsamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Veri bütünlüğü
Soru Açıklaması
9.
Sosyal ağ sitesi olmasının yanında iş hayatına yönelik olmasıyla diğerlerinden farklılaşan sosyal medya aracı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Linkedin
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında sosyal medya kullanımının faydalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" İşletmelerin geri bildirim ihtiyacını ortadan kaldırması
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – (BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI) - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2016- GÜZ ARA)
11.
Google’da arama yapılan terimlerle alakalı reklamlar gösteren sistemin adı nedir? 
Doğru Cevap: "E" Google adwords
Soru Açıklaması
12.
 Genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, internet siteleri tarafından yayınlanan içeriklerin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan dosya formatına ne ad verilmektedir? 
Doğru Cevap: "E" RSS
Soru Açıklaması
13.
Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır?
Doğru Cevap: "D" e- devlet kapısı
Soru Açıklaması
14.
Google akademik aramaları hangi site ile yapılmaktadır? 
Doğru Cevap: "B" http://scholar.google.com.tr
Soru Açıklaması
15.
Öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan, İnternet teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetlerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" e-öğrenme
Soru Açıklaması
16.
 Proje yönetimi veya proje planlamasını, işletmenin satın alma, üretim, insan kaynakları, pazarlama gibi diğer fonksiyonlarıyla birleştiren proje yönetimi yazılımı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Tümleşik
Soru Açıklaması
17.
Belli bir amaç için bir araya gelmiş insanlar arasında tekrar edilebilir, çerçevesi belli bir ortak çalışma ortamı yaratmak üzere oluşturulmuş, üzerinde ayarlamalar yapmaya uygun yazılım setine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Elektronik toplantı sistemi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi görüntülü konferans sisteminin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" PBX
Soru Açıklaması
19.
Projektörde kontrast oranı aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? 
Doğru Cevap: "E" Beyaz ve siyah görüntünün birbirine oranı
Soru Açıklaması
20.
Bilgisayar, projektör ve elektromanyetik ya da basınca duyarlı yazı tahtasından oluşan bir sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Etkileşimli yazı tahtası
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI - 1. SINIF - (2016 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS