logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2014- GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Şubesiz bankacılık, e-devlet gibi uygulamalar aşağıdaki bürolardan hangisi kapsamında yer alır? 
Doğru Cevap: "C" Sanal büro
Soru Açıklaması
2.
 Elektronik imza kullanıcılarına sağlanan özelliklerden hangisi “verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek” amacını kapsamaktadır? 
Doğru Cevap: "B" Veri bütünlüğü
Soru Açıklaması
3.
Genellikle haber sağlayıcıları, bloglar ve podcastlar tarafından kullanılan, internet siteleri tarafından yayınlanan içeriklerin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan dosya formatına ne ad verilmektedir? 
Doğru Cevap: "A" RSS
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ekip odası yazılımlarının desteklediği yaygın iş süreçleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "B" Sorunların ve tereddüt yaratan durumların videokonferans yoluyla tartışılması
Soru Açıklaması
5.
 Müşteriyi tanımak, istek ve beklentilerini anlamak, onları elde tutmak, sadık müşteri yapmak ve karlı bir müşteriye dönüştürmek için işletmen tüm birimlerinin ve çalışanlarının hep birlikte hareket etmesine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Müşteri ilişkileri yönetimi
Soru Açıklaması
6.
Kişilerin üye işyerlerinden sadece telefon numaralarını belirterek alış veriş yapabildikleri, GSM abonesi olunan operatörler aracılığıyla alışveriş yapılmasını sağlayan yönteme ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Mobil ödeme sistemi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi açık bilginin özelliklerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Kişiseldir
Soru Açıklaması
8.
Abone kimlik ve güvenlik bilgilerini içeren küçük ve çıkarılabilir bir kart olan abone kimlik modülüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" SIM kart
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi bilgi güvenliğinin sağladığı faydalardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İletişim ortamındaki kişilerin birbirini tanımasını sağlar.
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi parola oluştururken önerilen yaklaşımlardan biridir? 
Doğru Cevap: "A" Parolanın başına veya sonuna bir simge eklemek
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2014- GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Kendisini bir bilgisayardan diğerine otomatik olarak kopyalayan ve bilgisayar sistemindeki açıkları kullanarak, bilgisayara dışarıdan başkalarının erişmesini sağlayabilen yazılımlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Solucan
Soru Açıklaması
12.
Yüklendiği bilgisayarın kullanıcısı hakkında sürekli olarak izinsiz bilgi toplayıp, bunları bir başkasına gönderen programların genel adı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Casus programlar
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sohbet programları için geçerli değildir? 
Doğru Cevap: "E" Görüntü tabanlıdır.
Soru Açıklaması
14.
Büro mekanında, birey ve grupların diğerleri ve kendileri arasında sınırlarını kendilerinin belirledikleri ve savundukları, kurgusal olarak nitelenen, bireyin fiziksel ve bilişsel olarak hakim olduğu alan/mekan aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Kişisel mekan
Soru Açıklaması
15.
Veri girişi gibi dokümanlara sürekli bakmayı gerektiren çalışma yürütenlerin baş hareketini en aza indirerek performansını olumlu yönde etkileyen, klavye ve fare ile birlikte yaygın olarak kullanılan donanım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kağıt tutucular
Soru Açıklaması
16.
 Her türlü araç ve donanım ile çalışma ortamının, çalışanın sağlığına yönelik tehlike oluşturmayacak şekilde düzenlenmesi açısından aşağıdakilerden hangisi ergonomiye yardımcı olmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" İş güvenliği
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fayda/maliyet analizlerinde fayda olarak değerlendirilmez?
Doğru Cevap: "D" Maliyet artışı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi büro araçlarının seçiminde “satıcının ününü” değerlendirirken göz önüne alınmaz?
Doğru Cevap: "B" Satıcının sattığı ürünlerin fiyat düzeyi
Soru Açıklaması
19.
Verimlilik kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Belli bir dönemde elde edilen çıktıların girdilere oranı
Soru Açıklaması
20.
Büro araçlarının seçiminde, büro aracının kullanım kolaylığına ilişkin çalışmalar aşağıdaki başlıklardan hangisi altında toplanmaktadır? 
Doğru Cevap: "C" Donanıma ilişkin faktörler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM - 1. SINIF - ORTAK DERS - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS