logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2014- GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; teknoloji ile yazılım programlarında yeni gelişmeler, değişimler olmuş olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sisteminin özellikleri arasında yer almaz? 
Doğru Cevap: "C" Sermaye yoğun bir nitelik göstermesi
Soru Açıklaması
2.
 Yönetici ve çalışanların hareket halinde olsalar bile, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde bürolardaki görevlerini bulundukları yerden yerine getirdikleri büro türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mobil büro
Soru Açıklaması
3.
I. Müşterilere normal iş saatleri dışında da hizmet verme

II. Büro harcamalarını azaltma

III. Engelli bireyleri işgücüne katma ve tutma 

 

Yukarıdakilerden hangileri ev büroların ortaya çıkmasında etkili olmuştur? 
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.
 Büro ortamlarına bütüncül bir bakış açısıyla bakıldığında aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Büro ortamı → Birbirini etkileyen sonuçlar → Uzun dönemli başarı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojileri, rekabet ve küreselleşmenin bürolarla ilgili olarak ortaya çıkarmış olduğu özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Grup ve ekip çalışmasının önemini yitirmesi
Soru Açıklaması
6.
Google firmasının, çevrimiçi haberleşme amacıyla geliştirdiği, anlık ileti gönderimi, görüntülü ve sesli konuşma özelliklerine sahip yazılımı aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "B" Gtalk
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi E-devlet kapsamında genel olarak sunulan hizmetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yargılama hizmetleri
Soru Açıklaması
8.
Sosyal ağ sitesi olmasının yanında iş hayatına yönelik olmasıyla diğerlerinden farklılaşan sosyal medya aracı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Linkedin
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iş hayatında sosyal medya kullanımının faydalarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" İşletmelerin geri bildirim ihtiyacını ortadan kaldırması
Soru Açıklaması
10.
İnternet aracılığıyla tüketicilerin, tüketicilerle ticaret yapması hangi elektronik ticaret yaklaşımının kapsamındadır? 
Doğru Cevap: "D" C2C
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2014- GÜZ ARA)
11.
Öğretmen ve öğrencinin aynı ortamda ve aynı anda bulunmalarına gerek kalmadan, İnternet teknolojileri aracılığı ile gerçekleştirilen eğitim ve öğrenim faaliyetlerine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" e-öğrenme
Soru Açıklaması
12.
İnternet televizyonları hangi tür web siteleri kapsamına girmektedir? 
Doğru Cevap: "E" Çevrimiçi canlı görüntü yayını yapan siteler
Soru Açıklaması
13.
Yayınlanacak materyallerin veya bilgilerin internet sitesi üzerinden sunulmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çevrimiçi yayıncılık
Soru Açıklaması
14.
Yazarın teknik bilgi bilmesine gerek duymadan, kendi isteğine göre yazdığı metinleri kronolojik bir sırayla aktardığı kişisel web sitesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Blog
Soru Açıklaması
15.
Facebook, Twitter gibi web 2.0 kapsamında kullanıcıların içeriklerini hazırladıkları sitelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Sosyal paylaşım sitesi
Soru Açıklaması
16.
 Belli bir amaç için bir araya gelmiş insanlar arasında tekrar edilebilir, çerçevesi belli bir ortak çalışma ortamı yaratmak üzere oluşturulmuş, üzerinde ayarlamalar yapmaya uygun yazılım setine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Elektronik toplantı sistemi
Soru Açıklaması
17.
 Aşağıdakilerden hangisi uzaktan etkileşimli birlikte çalışmalar için kullanılan bir teknolojidir?
Doğru Cevap: "A" Videokonferans
Soru Açıklaması
18.
Proje yönetimi veya proje planlamasını, işletmenin satın alma, üretim, insan kaynakları, pazarlama gibi diğer fonksiyonlarıyla birleştiren proje yönetimi yazılımı türü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Tümleşik
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi görüntülü konferans sisteminin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" PBX
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi sohbet programları için geçerli değildir? 

 
Doğru Cevap: "E" Görüntü tabanlıdır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER FARMAKOLOJİ ve TOKSİKOLOJİ - 2. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2014 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS