logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
Organizasyonların nihai amaçlarına ulaşması için gerekli olan insan, mekan ve üretim unsurlarının bir arada ele alınması gerekliliği aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır? 
Doğru Cevap: "C" Bütünsellik
Soru Açıklaması
2.
 Elektronik ortamlarda oluşturulan grafik, şekil ya da metinleri kağıt üzerine aktarabilmemizi sağlayan elektronik ve mekanik parçalardan oluşan araçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Yazıcı
Soru Açıklaması
3.
Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanmaktadır? 
Doğru Cevap: "D" e- devlet kapısı
Soru Açıklaması
4.
Bilgisayar, projektör ve elektromanyetik ya da basınca duyarlı yazı tahtasından oluşan bir sistem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Etkileşimli yazı tahtası
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin bilgi sistemlerine yoğun yatırım yapma amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rekabetten kurtulmak
Soru Açıklaması
6.
Bireylerin, grupların ve organizasyonun sürekli öğrenmesinin gelişimine destek olan ve organizasyonel amaçlara ulaşmak için bilginin yaratılmasını, elde edilmesini, toplanmasını, dönüştürülmesini, taşınmasını ve uygulanmasını da içeren sistematik sürece ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Bilgi yönetimi
Soru Açıklaması
7.
İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan “bütünleşik yönetim sistemlerine” genel olarak ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Kurumsal kaynak planlama
Soru Açıklaması
8.
Formüle edilmesi oldukça güç ve iletilmesi oldukça zor olan kişisel bilgiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Örtük bilgi
Soru Açıklaması
9.
Telif hakkı alınmış bir yazılımın, izinsiz kullanılarak, çoğaltılması, dağıtılması ve satılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Yazılım korsanlığı
Soru Açıklaması
10.
Tüm bilgi sistemlerinin fiziksel sistemlerle uyumlu ve tutarlı olması, bilgi güvenliğinin temel amaçlarından hangisinin kapsamına girmektedir? 
Doğru Cevap: "C" Bütünlük
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Bilgiyi ve bilgi sistemlerini yetkisiz olarak gerçekleştirilebilecek erişim, kullanım, bozma, değiştirme, okuma, inceleme, kaydetme veya yok etme işlemlerinden korunmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Bilgi güvenliği
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlara saldırı yapılırken kullanılan araçlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Antivirus
Soru Açıklaması
13.
 Bürolarda sınırlı kaynaklara karşın fazla ve düzensiz insan sayısının varlığı aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? 
Doğru Cevap: "A" Kalabalıklaşma
Soru Açıklaması
14.
Büronun fiziki yapısıyla ilişkili olup kullanıcı sayısı, yapılan eylemler ve kullanılan donanıma bağlı mekânsal özellikler aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır? 
Doğru Cevap: "E" Çalışma alanı
Soru Açıklaması
15.
 Donanım araç-gereç, çalışma yöntemleri, yapılan iş ve iş ortamıyla etkileşim içinde olan çalışanın fiziksel ve zihinsel yeterlilikleri ve sınırlılıklarını konu alan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Ergonomi
Soru Açıklaması
16.
Büro ortamında masa ve sandalyenin uygunluğu aşağıdaki çalışma mekânlarında düzen arayışları ve bu düzene adapte olmayı kolaylaştıran gereksinimlerden hangisi kapsamındadır? 
Doğru Cevap: "A" Büro iç mekanı boyutsal ve işlevsel gereksinimleri
Soru Açıklaması
17.
Bir büroda çıktının değerinin girdi ve işlem maliyetlerinden düşük olması aşağıdakilerden hangisine işaret eder? 
Doğru Cevap: "A" Verimsizlik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi etkinlik kavramının karşılığıdır? 
Doğru Cevap: "E" Amaçlara ulaşma derecesidir.
Soru Açıklaması
19.
Yeni bir büro aracının satın alınmasından önce alınma sebebinin açıklığa kavuşturulması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
Doğru Cevap: "B" Büro gereksinimlerinin analizi
Soru Açıklaması
20.
 Aynı sayıda işgücüyle üç günde bitirilebilen işlerin, iş yapma yöntemlerinde yapılan değişikliklerle iki günde bitirilmesi aşağıdakilerden hangisine işaret eder? 
Doğru Cevap: "A" Verimlilik artışı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER GENETİK - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS