logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2013 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; teknoloji ile yazılım programlarında yeni gelişmeler, değişimler olmuş olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Büro ortamlarının bugünkü durumuna gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin önemli etkisi olduğu söylenemez? 
Doğru Cevap: "D" Sağlık sistemindeki gelişmeler
Soru Açıklaması
2.
Büro faaliyetleri sonucundaki kârlılık, etkin hizmet ve müşteri memnuniyeti aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir? 

 
Doğru Cevap: "B" Uzun dönemli başarı
Soru Açıklaması
3.
 Bürolarda eskiden birbirinden bağımsız olarak yerine getirilen işlerin bütünleşmesi aşağıdakilerden hangisi sayesinde olmuştur? 
Doğru Cevap: "A" Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
Soru Açıklaması
4.
Avukatlık büroları aşağıdaki büro kategorilerinden hangisi kapsamındadır? 
Doğru Cevap: "C" Bir mesleğin icrasına yönelik büro
Soru Açıklaması
5.
İşletmelerin ürettikleri malları dünyanın her tarafına ihraç edebilmeleri, hammadde ve malzemeleri ucuza temin edebilmeleri aşağıdakilerden hangisi kapsamında ele alınır? 
Doğru Cevap: "E" Küreselleşme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin yaygınlaşmasının nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Bilgisayar kullanımının zorlaşması
Soru Açıklaması
7.
Dünya Ticaret Organizasyonu’na göre mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Elektronik ticaret
Soru Açıklaması
8.
 Farklı bankalardaki hesaplar arası para aktarımı işlemine ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" EFT
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki çevrimiçi haberleşme araçlarından hangisi kullandığı VoIP teknolojisi sayesinde internet üzerinden telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan bir yazılımdır? 
Doğru Cevap: "D" Skype
Soru Açıklaması
10.
Bir bilgisayar ağına bağlı olarak çalışan, bir bilgiyi veya programı paylaştıran ve kullanıcılara sunan bilgisayarlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "B" Sunucu
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS – BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI - 2. SINIF
BÜRO TEKNOLOJİLERİ – (2013 - GÜZ ARA)
11.
Google akademik aramaları hangi site ile yapılmaktadır? 
Doğru Cevap: "A" http://scholar.google.com.tr
Soru Açıklaması
12.
Ses dosyalarının çevrimiçi yayınının yapıldığı sitelere ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Podcast
Soru Açıklaması
13.
Çevrimiçi ansiklopedi olarak vikipedi’nin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ekleme yapılabilmesi
Soru Açıklaması
14.
Komünite olarak da adlandırılan, üyelik sistemine sahip olan ve bu üyelerin yazdıkları gönderilerden meydana gelen bloglara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Topluluk blogları
Soru Açıklaması
15.
Birbirinden bağımsız web hizmeti sağlayıcılarının uygulamalarını bir araya getirerek yeni bir uygulama yaratmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Mashup
Soru Açıklaması
16.
 Üzerine yazılan notları belleğine alabilen, anında yazılı çıktısını alabilen ve bilgisayara aktarabilen araçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Elektronik yazı tahtası
Soru Açıklaması
17.
Sesli konferans sisteminde katılımcıların konferansa katılmak için yapmış oldukları aramalarını alan ve yönlendiren sunucuya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Konferans köprüsü
Soru Açıklaması
18.
Belirli yazılımlar yardımıyla, farklı kişilerin eş zamanlı, karşılıklı yazışmasına olanak sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sohbet
Soru Açıklaması
19.
 Bilgisayar, video, CD veya DVD oynatıcısı gibi kaynaklardan aldığı sinyalleri çok daha büyük bir ölçekte görüntü olarak bir perdeye ya da duvara yansıtan araçlara ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Projektör
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişime yönelik bir teknolojidir?
Doğru Cevap: "B" Elektronik toplantı sistemleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - (II) - 1. SINIF – ORTAK DERS - (2013- BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS