Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Çalışma Testi (9)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Çalışma Testi (9)

1. Aşağıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdaki devletlerden hangisi, 1930’lu yıllarda revizyonist (statükoyu değiştirme) bir politika izlemiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi, hilafetin kaldırılmasını hızlandıran gelişmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarını inceleyerek bunların uygulanmasının olanaklı olmadığını öne süren ve Türkçülük düşüncesinin savunulmasını isteyen ilk düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. II. Dünya Savaşı sırasında ulusal ekonomi ve savunma konularında düzenleme yapılması için hükümete geniş yetkiler veren yasal düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. 24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan İstikrar Programı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi, Demokrat Parti’nin kurulmasına neden olan gelişmelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

8. 1960’da hükümete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak üzere oluşturulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Cumhuriyet’in ilanından sonra, Türk Dış Politikasına yön veren temel ilkeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

10. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na girmesi konusunda, 30-31 Ocak 1943 tarihinde İsmet İnönü ve Winston Churchill arasında gerçekleştirilen görüşme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle, Türkiye bir Avrupa devleti tarafından başlatılan savaşın Akdeniz’e yayılması halinde İngiltere ve Fransa’ya yardım etme yükümlülüğü altına girmiştir?

Doğru! Yanlış!

12. ABD’nin II. Dünya Savaşı nedeniyle yıkıma uğrayan Avrupa ülkelerine ekonomik yardımda bulunmasını öngören ve Türkiye’nin de dâhil edildiği girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Türkiye’yi 1983-1991 yılları arasında tek başına yöneten parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi, 12 Eylül 1980’den önce kurulan Milliyetçi Cephe Hükümetleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

15. II. Dünya Savaşı’ndan sonra tanınmış bir sanayici olan Nuri Demirağ’ın liderliğinde, birinci meclis dönemi muhaliflerinden bazı isimlerin de katılımıyla kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra yönetimi eline alan güç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi, 1961 Anayasası’nın temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Türkiye’de radyoya ilk kez tarafsız ve özerk bir statü kazandıran anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. 1966-1973 yılları arasında görev yapan Türkiye’nin beşinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Nizam Partisi’nin savunduğu temel görüşlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: