Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Çalışma Testi

1. Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Milli Mücadele’den sonra kurulan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

4. Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?

Doğru! Yanlış!

5. Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk Devrimi’ne ideolojik bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında eğitim alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. İkinci Sanayi Planı’nın uygulanmamasının, onun yerine “İktisadi Savunma Planı”nın yürürlüğe konulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi, 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını üstlenmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi, Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan ikinci dönem TBMM’nin en önemli özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırlanan “Misak-ı İktisadi” nerede yayınlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

13. Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Atatürk’ün devletçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Milleti “aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğu” şeklinde tanımlayarak bu alanda çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Sancak Sorunu’nun (Hatay) çözümü amacıyla hazırlanan, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından 1937’de onaylanan ve Sancak’ı ayrı bir varlık olarak kabul eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. 1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında Balkanlar’da işbirliğinin kurulmasını olumsuz yönden etkileyen en önemli unsurlardan biridir?

Doğru! Yanlış!

20. Türkiye’nin 1932 yılına kadar Milletler Cemiyeti’ne üyelik konusunda isteksiz davranmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2012-2013 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir