logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (II) - (2015 - BAHAR ARA)
1.
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin genel görünümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kişi başına düşen milli gelir düşmüştür.
Soru Açıklaması
2.
Saltanat kaldırıldıktan sonra TBMM’nin halifeye biat etmesi gerektiğini ve Meclis’in halifenin Meclis’i olduğunu savunanların görüşlerini içeren kitap aşağıdakilerden hangisidir? 

 
Doğru Cevap: "B" Hilafet-i İslamiye ve Büyük Millet Meclisi
Soru Açıklaması
3.
Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saltanatın kaldırılması ve İstanbul Hükümeti’nin istifa etmesi
Soru Açıklaması
4.
 Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin sona ermesinden hemen sonra iş gücünün artırılması için alınan ilk önlemlerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Bir bölüm askerin terhis edilmesi
Soru Açıklaması
5.
Mustafa Kemal Paşa’ya Mudanya Mütarekesi’nden sonra barış görüşmelerine TBMM Hükümeti’yle birlikte gidilmesi için telgraf gönderen Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Tevfik Paşa
Soru Açıklaması
6.
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Kazım Karabekir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş için Medeni Bilgiler” adlı eserin yazarlarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Afet İnan
Soru Açıklaması
8.
Askerliğini erbaş olarak yapmış ve okumayazma öğrenmiş köy çocuklarının köylerde öğretmenlik yapmak üzere yetiştirildikleri kurs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Eğitmen kursları
Soru Açıklaması
9.
 Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte olduğu sırada gerçekleştirilen devrimlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Soru Açıklaması
10.
Türkiye İktisat Kongresi’nde (17 Şubat-4 Mart 1923) alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Misak-ı İktisadi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (II) - (2015 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Özel teşebbüsün yapamayacağı büyük yatırımları devletin yapması
Soru Açıklaması
12.
Milleti “Aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur.” biçiminde tanımlayan Fransız düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Ernest Renan
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bürokrasiyi güçlendirmesi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre Türk milletini oluşturan doğal ve tarihi olgulardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Din birliği
Soru Açıklaması
15.
Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarını inceleyerek Türklerin milli varlıklarını koruyabilmeleri için Türkçülüğü savunmaları gerektiğini öne süren Kazanlı düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Yusuf Akçura
Soru Açıklaması
16.
Musul sorununun Türkiye aleyhine sonuçlanacağının belli olmasından sonra uluslararası platformda yalnız kalmamak için hükümetin attığı adım aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği’yle tarafsızlık ve saldırmazlık antlaşması imzalanması
Soru Açıklaması
17.
Atatürk döneminde güvenliğin sağlanması ve bölgesel barışın korunması için izlenen politika aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İttifaklar sistemi kurmak
Soru Açıklaması
18.
 Avrupa’daki revizyonist gelişmelere karşı 9 Şubat 1934’te oluşturulmuş Balkan Paktı’na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır? 
Doğru Cevap: "D" Bulgaristan
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikadaki uygulama esasları arasında gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Enternasyonalizm
Soru Açıklaması
20.
 “Türk-Yunan Ahali Mübadelesi’ne Dair Sözleşme”nin uygulanması sırasında karşılaşılan ve iki ülke ilişkilerini gerginleştiren sorun aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Etabli sorunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  TEMEL VETERİNER BİYOKİMYA - 1. SINIF - LABORANT ve VETERİNER SAĞLIK - (2015 - BAHAR DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS