logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (II) - (2013 - BAHAR ARA)
1.
Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Üretim için insan gücüne ihtiyaç duyulması
Soru Açıklaması
2.
 Milli Mücadele’den sonra kurulan Halk Fırkası’nın temelini oluşturan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir? 
Doğru Cevap: "C" Demiryolu yapımına önem verilmesi
Soru Açıklaması
4.
Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır? 
Doğru Cevap: "A" Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin artırılmasını istemesi
Soru Açıklaması
5.
Milli Mücadele sırasında eğitim alanında politika belirlemek üzere Ankara’da gerçekleştirilen girişim aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Maarif Kongresi
Soru Açıklaması
6.
 Öncülüğünü Şevket Süreyya Aydemir’in yaptığı ve Türk Devrimi’ne ideolojik bir çerçeve kazandırmayı amaçlayan hareket (yayın) aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Kadro Dergisi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında eğitim alanında yaşanan gelişmelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Köy Enstitülerinin açılması
Soru Açıklaması
8.
 “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" 1924 Anayasası
Soru Açıklaması
9.
İkinci Sanayi Planı’nın uygulanmamasının, onun yerine “İktisadi Savunma Planı”nın yürürlüğe konulmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" İkinci Dünya Savaşı tehlikesinin belirmesi
Soru Açıklaması
10.
 Aşağıdakilerden hangisi, 17 Kasım 1924’te kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını üstlenmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Kazım Karabekir Paşa
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (II) - (2013 - BAHAR ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi, Ağustos 1923’te çalışmalarına başlayan ikinci dönem TBMM’nin en önemli özelliklerinden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Müdafaa-ı Hukuk Grubunun çoğunlukta olması
Soru Açıklaması
12.
Ekonomik bağımsızlığı ve kalkınmayı sağlamak amacıyla hazırlanan “Misak-ı İktisadi” nerede yayınlanmıştır? 
Doğru Cevap: "D" Türkiye İktisat Kongresi’nde
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ziya Gökalp
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çok partili hayatın gerekli görülmemesi
Soru Açıklaması
15.
Atatürk’ün devletçilik anlayışı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Sosyalizmin etkisinde kalmıştır.
Soru Açıklaması
16.
Milleti “aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğu” şeklinde tanımlayarak bu alanda çığır açan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Ernest Renan
Soru Açıklaması
17.
 Sancak Sorunu’nun (Hatay) çözümü amacıyla hazırlanan, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından 1937’de onaylanan ve Sancak’ı ayrı bir varlık olarak kabul eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sandler Raporu
Soru Açıklaması
18.
1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Etabli sorunu
Soru Açıklaması
19.
 Aşağıdakilerden hangisi, 1923-1938 yılları arasında Balkanlar’da işbirliğinin kurulmasını olumsuz yönden etkileyen en önemli unsurlardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" Bulgaristan’ın revizyonist bir politika izlemesi
Soru Açıklaması
20.
 Türkiye’nin 1932 yılına kadar Milletler Cemiyeti’ne üyelik konusunda isteksiz davranmasının en temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Bu kurumun Musul konusunda taraflı davranması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL POLİTİKA - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2014 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS