Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (18)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (18)

1. Osmanlı Devleti’nin ilk resmi gazetesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Kıbrıs’ın fethi hangi padişah zamanında gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi “Tersane Konferansı” sonrasında alınan ve Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilmeye çalışılan maddeler arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

4. 1876 Anayasasının ön gördüğü Meclis-i Umumi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

5. II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanmaya başlanan Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad ve Beyanü’l-Hak gibi dergilerin alt yapısını oluşturdukları fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. 1909 Anayasa değişikliğinde en fazla üzerinde durulan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Rusya’nın Birinci Dünya Savaşından çekilirken imzaladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’ne asker göndermesinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Düzenli Türk ordusunun ilk başarısını gösterdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özellik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Yunanlıların yenilgi olarak kabul etmeyip “taaruzi keşif” adını verdikleri savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Komünist Fırkası üyeleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal (Atatürk) Paşa’nın Halk Fırkası’nı kurmaktaki amaçları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

14. Osmanlı Devleti’nin 1919 yılı bütçesinin onaylanamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla çıkarılan “Geçici Sanayi Kanunu” hükümleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

16. Milli Mücadele öncesi Osmanlı tarımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

17. Osmanlı Devleti’nde yerli sermaye ile kurulan ilk banka aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. TBMM, Lozan Antlaşmasını hangi tarihte onaylamıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Lozan görüşmelerine sadece gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Türkiye’nin boğazlar üzerindeki hâkimiyetini tam olarak sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: