Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (13)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (13)

1. Osmanlı Devleti’nin Viyana’ya ikinci kez sefer düzenlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. 1711’de başlayan, Rus ordusunun yenilmesi ve Osmanlı Devleti’nin Azak Kalesi’ni geri almasıyla sonuçlanan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Topkapı Sarayı’nda kütüphane açtırarak ülkenin dört bir tarafından önemli kitap ve el yazmalarını toplatan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Osmanlı Devleti’nin yaşadığı buhranın köklerini Kanuni dönemine kadar götürerek “reaya, memleket ve hazine kaybına rüşvetçiliğin sebep olduğunu” risalesinde belirten ve eserini IV. Murat’a sunan kişi kimdir?

Doğru! Yanlış!

6. Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

7. II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi için çalışan gizli cemiyetlerden “Vatan ve Hürriyet Derneği” kim tarafından kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

8. Tanzimat Fermanı hangi padişah zamanında hazırlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Ermeni sorununun ilk defa uluslararası alanda gündeme getirildiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Sultan Abdülaziz’e mektup göndererek meşrutiyeti ilan etmesini isteyen Genç Osmanlılar Cemiyeti üyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâmı Adliye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

12. 1912’de Türkçeye tercüme edilerek Ceride-i Adliye dergisinde yayımlanan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı Devleti’ni kurtarma amacıyla ortaya çıkan fikir akımlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. 1914 Meclis-i Mebusan’ında (III. Dönem) batılılaşma yolunda atılan en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. II. Abdülhamid Dönemi eğitim politikalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki siyasi varlığına son veren anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. “İkinci Üç İmparatorlar Ligi” hangi tarihte gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

18. Ayastefanos Antlaşması ile Rusların eline geçen Elviye-i Selase (üç vilayet) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Coğrafi keşiflerden sonra sömürgeciliğin ilk aşamada etkilerinin görüldüğü alan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Birinci Dünya Savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: