Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi

Soru 1- Sultan Abdülaziz'in idaresine karşı mücadele etmek amacıyla gazete çıkaran ve bu yolla halkı bilinçlendirerek kamuoyu oluşturmaya çalışan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- 18. yüzyıl sonlarında Rusya'nın Karadeniz'e yerleşmesini ve Osmanlı tebaanın haklarının koruyuculuğunu üstlenmesini sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde İslamcılık düşüncesinin savunuculuğunu yapan yayın organlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- 1871'de siyasi birliğini tamamladıktan sonra Avrupa'daki güçler dengesini bozan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Amasya Genelgesi'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi I. TBMM'de oluşan gruplardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Toplanış amacı ve şekli mahalli olmakla birlikte aldığı kararlar açısından milli özerklik taşıyan kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- I. TBMM'de kurulan Halk Zümresinin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın, İstanbul'un işgali üzerine alınmasını istediği önlemlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin, yurt düzeyinde otoritesini kurmak için yaptığı düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Dokuzuncu Ordu Komutanı Yakup Şevki Paşa'nın desteği ile 5 kasım 1918'de kurulan cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Misak-ı Milli'nin ilk şekillendiği kongre aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13-Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde faaliyet gösteren yabancı bankalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14-aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşması'nda yer alan, boğazların statüsüne ilişkin hükümlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15-Cumhuriyet döneminden önce , 1810'da devlet sermayesi ile kurulan fabrika aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- İsmet Paşa'nın, Lozan Barış Konferansı sırasında Musul sorununun çözülmesi için önerdiği yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Paşa'nın Başkomutanlık görevini üstlendikten sonra ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığı ilk düzenlemelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- 1913'de küçük sanayinin teşvik edilmesi ve yerli malın korunması amacıyla çıkarılan yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Lozan'da çözülen fakat yine Türkiye'nin egemenlik haklarını sınırlandırdığı için 1936 yılında tekrar çözülmeye çalışılan sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Cumhuriyet Dönemi'nin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir