Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi

Soru 1- Osmanlı Devleti'nde bütün tebaaya "vatandaş" statüsü tanıyan ilk belge hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- 1881'de ilan edilen kararname ile alacaklarına karşılık, Osmanlı Devleti'nin vergi toplama yetkisinin bir kısmına ve bazı önemli gelir kaynaklarına, el koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangisi II. Mahmut Döneminde yapılan yenileşme hareketlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Avrupa'daki askeri ve sosyal hayatı anlatan 500 sayfalık bir sefaretname hazırlayarak, III. Selim'e sunan elçi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- 18. yüzyılda Avrupa tarzında ilk Osmanlı kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Osmanlı Devleti'nin 93 Harbi'nden (1877-1878 Osmanlı Rus savaşı) sonra yeni bir müttefik olarak yöneldiği devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde eğitim alanında yapılan düzenlemelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin, 17. yüzyılda Avrupa'daki gelişmelere paralel olarak geri kalmasına yol açan nedenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Kanun-i Esasiye göre, üyelerini padişahın atadığı meclis aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Osmanlı Devleti'nde anayasallaşma sürecini başlatan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Serbest ticaret ilkeleri içeren ve Osmanlı Devleti'ni ekonomik açıdan bağımlı hale getiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- 1909 Anayasa değişiklerinde esas alınan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- ABD'li misyonerlerin, Osmanlı Devleti'ndeki faaliyetlerinin hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde İslamcılığı savunan kişilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- İngiltere, Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikasından hangi savaş sonrası vazgeçmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Birinci Dünya Savaşı'na son veren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Almanya'nın siyasi birliğinin sağlanmasına öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan dışında ortaya çıkan gruplardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sırasında cihat fetvasının İslam dünyasında etkili olamamasının nedenlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2016-2017 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir