Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (7)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (7)

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’ndeki buhranı fark eden bazı devlet adamı ve âlimlerin ıslahat amacıyla yazdığı eserlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2. Osmanlı döneminden kalan ve bazı değişikliklerle varlığını devam ettiren iki dereceli seçim sistemi aşağıdaki seçimlerden hangisine kadar uygulanmıştır?

Doğru! Yanlış!

3. I. Dünya Savaşı'nda Irak Cephesi'nde, Türk Birlikleri karşısında İngilizlerin ağır kayıp verdiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nda yer alan maddelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele sırasında TBMM’nin kamuoyu oluşturmak için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Paris Barış Konferansı’nda İzmir’in Yunanistan’a verilmesine karşı çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Milli Mücadele’den itibaren TBMM'nin yeni kurulacak devletin dayanacağı ilkeleri belirlediği anayasa aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. İtilaf Devletleri'nin Osmanlı Devleti’ni paylaşma tasarılarına son şeklini verdikleri konferans aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılış konuşmasını yapan milletvekili aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. 23 Nisan 1920'de TBMM açıldıktan sonra oluşturulan hükümete ne ad verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Mondros Mütarekesi’nden sonra işgallere karşı kurulmuş olan hareketleri bir çatı altında toplamak amacıyla oluşturulan teşkilat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nde alınan kararların sonuçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Lozan Barış Konferansı’nda çözülmediği için İngiltere tarafından Milletler Cemiyeti’ne götürülen sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. Osmanlı Devleti’nde yabancı girişimcilere ilk demir yolu yapım imtiyazı verilen hat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Lozan Barış Konferansı’nda boğazlar konusunda Türk tezine yakın bir tavır sergileyen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Islahat Fermanı’ndan sonra İngiliz-Fransız ortak sermayesiyle kurulan ve 1863-1914 yılları arasında altın karşılıklı konvertibl banknot basan banka aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Lozan Barış Konferansı’na gözlemci olarak katılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Osmanlı Devleti’nde ilk kağıt para uygulamasına hangi yıl geçilmiştir?

Doğru! Yanlış!

19. Mustafa Kemal Paşa’nın 7-8 Ağustos 1921’de ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yaptığı girişim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. İstanbul’un İtilaf Devletleri tarafından resmen işgal edildiği ve Türk askerleri tarafından kurtarıldığı tarihler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: