Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (8)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – Çalışma Testi (8)

1. Aşağıdakilerden hangisi Gülhane Hattı Hümayunu’nun (Tanzimat Fermanı) içeriğinde yer alan esaslardan biridir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakileren hangisi Sultan Abdülmecit’in tahttan indirilerek eski düzenin yeniden kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

3. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlılar Hareketi’nin özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

4. Rusların Karadeniz’e yerleşip, Osmanlı içinde yer alan Ortodoks tebaanın koruyuculuğunu elde ettiği antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi III. Mustafa döneminde yapılan faaliyetlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

6. Osmanlı ordusu içinde Avrupa tarzında düzenlenen ilk ocak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Osmanlı Devleti’nde 1831'de çıkarılan ilk Türkçe gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Halkın devlet için değil, devletin halk için var olduğu düşüncesi ilk kez aşağıdakilerden hangisinde yer almıştır?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da yaptığı yeniliklerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Son model telgraf makinelerinin getirilmesi ve telgrafçılık öğrenimi için Fransa’ya öğrenci gönderilmesi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

Doğru! Yanlış!

11. Osmanlı Devleti’nin, Avusturya’ya yardım etmek amacıyla asker gönderdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi burjuva kavramını ifade eder?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisinde 1912 seçimlerine katılan siyasi partiler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

14. Birinci Dünya Savaşını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girme sebeplerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Osmanlı Devleti’nde ilk telgraf hattı hangi tarihte çekilmiştir?

Doğru! Yanlış!

17. Osmanlı Devleti’nde ilk dış borçlanma hangi dönemde başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

18. Osmanlı Devleti’nde ilköğretimi zorunlu hale getiren belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

19. Kafkas Cephesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

20. Trablusgarp Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2015-2016 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: