logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
1.
II. Mahmut döneminde saray ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak belgesinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Merkezi otoritenin sınırlandırılması
Soru Açıklaması
2.
Tanzimat Fermanı’nın yeni yönetim tarzı bakımından dikkat çeken en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Yeni kanunlara ihtiyaç duyulduğunu açıklaması ve meclisler eliyle karar alma anlayışını getirmesi
Soru Açıklaması
3.
 Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Adliye alanında yapılan düzenlemelerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Mecelle’nin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
4.
Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde savaşmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Avusturya-Macaristan güçlerine yardım etmek
Soru Açıklaması
5.
 Doğu Trakya bölgesi aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin yürürlüğe konulmasıyla savaşılmadan elde edilmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Mudanya Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Milletin güvenini kazanmış kişilerin katılacağı milli bir kongrenin Sivas’ta toplanması düşüncesi ilk kez nerede gündeme getirilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" Amasya’da
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’ye karşı işgal emeli beslemeyen herhangi bir devletten dış yardım alınabileceği kararı ilk kez aşağıdaki kongrelerden hangisinde alınmıştır? 
Doğru Cevap: "B" Erzurum Kongresi’nde
Soru Açıklaması
8.
Birinci İnönü Savaşı’nda kazanılan zaferin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" TBMM’nin Londra Konferansı’na davet edilmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Ankara’da TBMM’nin açılması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması değerlendirildiğinde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biridir? 
Doğru Cevap: "B" Osmanlı Devleti’nin fiilen sona ermesi
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ORTAK DERS - 2. SINIF
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - (I) - (2013 - GÜZ DÖNEM SONU)
11.
Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra işgallere karşı oluşturulan hareketleri bir araya getirmek amacıyla 29 Kasım 1918 tarihinde kurulan yeni örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milli Kongre
Soru Açıklaması
12.
Mustafa Kemal Paşa İstanbul’un işgali üzerine Ankara’da açılacak Meclis’in hangi sıfatla toplanacağını açıklamıştır? 
Doğru Cevap: "E" Olağanüstü yetkilerle donatılmış
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM’de oluşan gruplardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Medeniyetçi Grubu
Soru Açıklaması
14.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 seçimlerinden önce ülke sorunlarına çözüm bulmak ve 

yenileşmeyi gerçekleştirmek amacıyla yayınladığı program, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Dokuz Umde (İlke)
Soru Açıklaması
15.
Mustafa Kemal Atatürk 7-8 Ağustos 1921’de Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın sürdürülmesi için çeşitli mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla aşağıdaki düzenlemelerden hangisini gerçekleştirmiştir?
Doğru Cevap: "A" Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayınlanması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nden önce, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tarım sektöründe görülen özelliklerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "D" Toprakların tümünün devlet mülkiyetinde olması
Soru Açıklaması
17.
Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önemli gelişmeleri ve tarihleri ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Amasya Genelgesi - 11 Eylül 1919
Soru Açıklaması
18.
TBMM tarafından Lozan’a gönderilen heyet aşağıdaki seçeneklerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 
Doğru Cevap: "C" İsmet Bey, Rıza Nur, Hasan Saka
Soru Açıklaması
19.
 Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? 
Doğru Cevap: "D" Misak-ı Milli’yi tam olarak gerçekleştirmiştir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki konulardan hangisi, Lozan Barış Konferansı görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te kesintiye uğramasında diğerlerinden daha az etkili olmuştur? 
Doğru Cevap: "B" Kıbrıs ve Adalar sorunu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  BANKALARDA KREDİ YÖNETİMİ - 2. SINIF - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS