Google Adsense Kodu

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Çalışma Testi (8)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Çalışma Testi (8)

1. Atatürk döneminde Türkiye dahilindeki bütün okulların Maarif Vekâletine bağlanmasına yönelik yapılan inkılâp aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen son Osmanlı hanedan mensubu kimdir?

Doğru! Yanlış!

5. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barış durumuna geçmesiyle TBMM seferberlik halini hangi tarihte kaldırmıştır?

Doğru! Yanlış!

6. “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk denir” tanımının ilk kez yer aldığı anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Albert Malche’nin hazırladığı rapor doğrultusunda reform ihtiyacı duyularak 1933 yılında kapatılan öğretim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı ders kitabının hazırlanmasında Atatürk’ün yanı sıra hizmetleri olan kişilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı sırasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi 1932’den itibaren yayın hayatına başlayan Kadro Dergisi’nin yazar ve kurucuları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

11. Osmanlıcılık ve İslamcılık politikalarını inceleyerek bunların uygulanmasının olanaklı olmadığını ilk kez öne süren ve Türkçülük düşüncesinin savunulmasını isteyen fikir adamı kimdir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde devletçilik prensibi doğrultusunda açılan devlet bankalarından biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin hayata geçirilmesinde uygulanan esaslardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Atatürk ilkeleri Cumhuriyet Halk Fırkası’nın tüzüğüne hangi tarihte girmiştir?

Doğru! Yanlış!

16. Birinci Dünya Savaşı sonrasında mağlup devletlerin mevcut statükoyu değiştirmek üzere benimsedikleri tutum aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. 1923-1930 yılları arasında, Türkiye ve Yunanistan ilişkilerinde gerginliğe yol açan, Uluslararası Adalet Divanı’na götürülen ancak bir sonuç alınamayan anlaşmazlık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi tarihte imzalanmıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı’nı imzalayan devletlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Aşağıda verilen olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2013-2014 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: