Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Çalışma Testi (9)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Çalışma Testi (9)

1. Cumhuriyet döneminde eğitimin her kademesinin parasız hale getirilmesi hangi yıl gerçekleştirilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’ndeki ithalat ve ihracattaki dengesizliğin en önemli nedenlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Türkiye Cumhuriyet’inde karma eğitim sistemi hangi öğretim döneminde uygulanmaya başlamıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği yurt gezilerinin işlevlerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

5. Kurtuluş Savaşı sırasında Cumhuriyeti amaçlayan “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” ifadesini içeren ilk siyasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti hangi kurumun kapatılmasının ardından açılmıştır?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde izlenen Türk dış politikasının temel amaçlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisinde Balkan Paktı’nı imzalayan ülkeler birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

9. Demokrat Parti döneminde büyük ticaret bankalarınca örgütlenmiş bulunan temel finans kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin izlediği tarıma dayalı kalkınma modelinin etkilerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Türkiye’yi 1995’te, 1970’li yılların İtalya’sının sahip olduğu sanayileşmişlik düzeyine çıkarılmasını hedefleyen kalkınma planı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Soğuk Savaş bittikten sonra jeopolitik öneminin azaldığı söylenen Türkiye’nin, 1990’da Batı için tekrar önemli bir hale gelmesine yol açan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Dış Politikasına yön veren iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

14. II. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Türk dış politikasında (1945-1947) karşılaşılan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Cumhuriyet Halk Partisi içinde tartışma başlatarak Demokrat Parti’nin kuruluşuna yol açan “dörtlü takrir”e imza atmayan siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beşinci Olağan Kongresi’nde hükümetin faaliyetlerinin TBMM’de denetlenmesi için kurulması kararlaştırılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi’nden sonra ülke yönetimini üstlenen kurul aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi köy çocuklarının eğitilmesini, köy ve köylünün geliştirilmesini amaçlayan Köy Enstitülerinin kurucularından biridir?

Doğru! Yanlış!

19. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne kuruluşundan 1980’li yıllara kadar çalışmalarından dolayı yöneltilen en büyük eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

20. Türkiye Cumhuriyeti’nin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” olduğu ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: