Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi – Çalışma Testi

1. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin genel görünümüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

2. Saltanat kaldırıldıktan sonra TBMM’nin halifeye biat etmesi gerektiğini ve Meclis’in halifenin Meclis’i olduğunu savunanların görüşlerini içeren kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

3. Osmanlı Devleti’nin hukuken sona erdiğini gösteren olay aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele’nin sona ermesinden hemen sonra iş gücünün artırılması için alınan ilk önlemlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

5. Mustafa Kemal Paşa’ya Mudanya Mütarekesi’nden sonra barış görüşmelerine TBMM Hükümeti’yle birlikte gidilmesi için telgraf gönderen Osmanlı Devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

6. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın başkanlığını yürüten kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Aşağıdakilerden hangisi “Vatandaş için Medeni Bilgiler” adlı eserin yazarlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Askerliğini erbaş olarak yapmış ve okumayazma öğrenmiş köy çocuklarının köylerde öğretmenlik yapmak üzere yetiştirildikleri kurs aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Takrir-i Sükûn Kanunu’nun yürürlükte olduğu sırada gerçekleştirilen devrimlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

10. Türkiye İktisat Kongresi’nde (17 Şubat-4 Mart 1923) alınan kararlar aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

11. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Milleti “Aynı tarihe sahip olan ve beraber yaşama arzusu gösteren insan topluluğudur.” biçiminde tanımlayan Fransız düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel özelliklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

14. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre Türk milletini oluşturan doğal ve tarihi olgulardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

15. Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük akımlarını inceleyerek Türklerin milli varlıklarını koruyabilmeleri için Türkçülüğü savunmaları gerektiğini öne süren Kazanlı düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

16. Musul sorununun Türkiye aleyhine sonuçlanacağının belli olmasından sonra uluslararası platformda yalnız kalmamak için hükümetin attığı adım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

17. Atatürk döneminde güvenliğin sağlanması ve bölgesel barışın korunması için izlenen politika aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Avrupa’daki revizyonist gelişmelere karşı 9 Şubat 1934’te oluşturulmuş Balkan Paktı’na aşağıdaki devletlerden hangisi katılmamıştır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikadaki uygulama esasları arasında gösterilemez?

Doğru! Yanlış!

20. “Türk-Yunan Ahali Mübadelesi’ne Dair Sözleşme”nin uygulanması sırasında karşılaşılan ve iki ülke ilişkilerini gerginleştiren sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2014-2015 – Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir