Afetlerde ve Arama Kurtarma Çalışmalarında Operasyon Yönetim Sistemi – Çalışma Testi (2)

Afetlerde ve Arama Kurtarma Çalışmalarında Operasyon Yönetim Sistemi – Çalışma Testi (2)

Soru 1- Kazazedeye yapılması gereken müdahaleler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu kaç yılında yürürlüğe girmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- INSARAG Çalışma Grubunun süresinin, verilen görev süresini aşacak şekilde uzatılmasına aşağıdakilerden hangisi tarafından karar verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi INSARAG’ın hükümetleri, devlet kurumlarını, STK’ları ve afet hazırlık ve müdahale uzmanlarını bir araya getirme ve özellikle afete yatkın ülkeler ile USAR müdahale kapasitesine sahip ülke veya kuruluşu ağa katılmaya teşvik etme özelliğini ifade etmektedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- INSARAG Sekreterliği, Birleşmiş Milletler Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Ekibi mekanizmasını yöneten hangi birimin içinde yeralır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapılan düzenlemeler kapsamında, 15 Temmuz 2018 tarihinde yayınlanan 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- AFAD kaç yılında kurulmuştur?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Olası bir afet durumunda kişi, kurum ve kuruluşların organizasyon, koordinasyon ve tüm çalışma sürecini kapsayan hazırlık çalışmalarına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi INSARAG Bölge Grubundan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Arama kurtarma ile ilgili standart ve yeterliliklerin belirlendiği MYK (Meslekî Yeterlilik Kurumu) Kanunu, aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlamıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi duvar ve tavanda çatlaklar, sıva dökülmesi ve taşıyıcı elemanlarda deprem dayanımını etkilemeyen küçük çatlakların olduğu binanın hasar durumunu tanımlamaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi sadece hava araçları ile yapılan arama tekniğidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Depremin şiddetini sayısal olarak gösteren değere ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi, kısmen büyük alanların aranmasında kullanılan bir yöntemdir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisi deprem arama kurtarma çalışmalarının koordinasyon ve yönetimi için en son güncel bilgileri sağlamak amacıyla yapılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Deprem arama kurtarma çalışmalarında, arama çalışmaları sonucu yeri ve durumu belirlenen afetzedelerin, bulundukları yerden güvenli alana taşınması işleminine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Afetzedelerin ilkyardım ve naklinde sağlık durumuna göre öncelik uygulanmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Havada ve yerde uygulanan ‘S’ biçiminde bir rota kullanarak aramanın yapıldığı teknik aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Çoğunlukla dağda tırmanış sırasında mahsur kalan veya kaza geçirerek yaralanmış kişiler için dikey kurtarma tekniklerin kullanıldığı kurtarma türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 – Arama Kurtarma Bilgisi ve Etik Değerler – Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: