Afetlerde Tıbbi Müdahale – Çalışma Testi

Soru 1- Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP), ilgili Yönetmelikle belirtilen personelin görevlendirilmesiyle ________ tarafından hazırlanır, uygulaması süreklidir, yılda bir kez güncellenir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Türkiye’de, Sağlık Bakanlığı’nın 26369 Sayılı “Ambulanslar ile Acil Sağlık Araçları ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre, aşağıdakilerden hangisi özel donanımlı ambulanslar sınıfında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Olay Komuta Sisteminde kontrol ve denetim sorumluluğu olan herhangi bir kişinin yönetilebilir kontrol kapsamı aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Hastane Olay Yönetim Sistemi’nin dayandığı temel fonksiyonlar sistematik ve ________ bir yaklaşımla, olaya müdahale sürecinde değişebilen ya da sonuçlanabilen tüm faaliyetlerin etkili şekilde yönetilmesini sağlar. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Genellikle yıllık olarak hesaplanan ve her 1000 kişi başına ölümlerin sayısının oranı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Türkiye’de Avrupa Birliği uyum sürecinde 2003 yılından beri çalışmaları yapılan ve çok sayıda ilde pilot uygulama aşamasına geçilen “Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası” uygulaması çerçevesinde kullanılacak olan acil çağrı numarası aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangileri afetlerin halk sağlığına etkilerindendir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Yetişkin bir yaralıda kalp masajı ve yapay solunum oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Yabancı bir cisme bağlı tam havayolu tıkanıklığı belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afetlerin bir halk sağlığı sorunu olarak değerlendirilmesinin nedenlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi afet hazırlığının acil durum aşamalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Kardiyopulmoner resüsitasyonun öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Afet yönetimi döngüsünde erken tanı ile sağlık sorunlarını tedavi etmek ve daha ileri sağlık sorunlarına yol açmasını engellemek, halk sağlığı koruma stratejilerinden hangisini işaret eder?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Dünya genelinde afet yönetimi stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumlu olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un kanun sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Travma sonrası stres bozukluğunun ortaya çıkmasını, kronikleşmesini veya iyileşmesini etkileyen kişilik özellikleri, geçmiş travmatik yaşantılar, cinsiyet, yaş vb. gibi faktörleri kapsayan etken grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Travma yaşayan kişiye empati duyma ve mağduru anlamaya yönelik yoğun bir motivasyonun varlığının sonucu görülen gerginlik ve kaygı durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi lojistik servisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Afeti yaşayanların travma sonrası stres belirtileri içinde yer alan yeniden yaşantılama, uyarılmışlık, kaçınma, genel tepkisizlik/küntleşme belirtilerinin ________ günden fazla sürmesi halinde profesyonel ruh sağlığı uzmanlarına mutlaka yönlendirmenin yapılması gerekmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Afeti yaşayan kişinin zamansız ve aniden olayla ilgili bir anıyı anımsaması, bu olayla ilgili rüya/kabus görmesi, olayı hatırlatan durum, yer, nesne vb. karşısında titreme, çarpıntı gibi fiziksel belirtiler yaşaması ve bunlardan sıkıntı duymasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 - Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir