Google Adsense Kodu

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (7)

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (7)

Soru 1- Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangileri acil durum olarak sayılabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangileri İşyerlerinde Acil Durumlar hakkındaki yönetmeliğe göre işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlar arasında bulunur?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Afet olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangileri afet senaryosunun hazırlanma amaçları arasında sayılabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangileri afet senaryoları hazırlanırken yapılması gereken çalışmalar arasında sayılabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Afet senaryolarında bir çok soruya kolaylıkla yanıt verebilmek için şunlardan hangileri yapılmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Yapmak istediğiniz şeyin nasıl, nereden, kiminle, hangi yol ve yöntemlerle, hangi imkan ve kaynakları kullanarak yapacaklarınızın saptanmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Afet ve acil durum yönetimi planı hazırlanırken öncelikle yapılması gereken şey aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Afet senaryosu, acil durum ve afet yönetimi ile ilgili hazırlanmak zorunda olan planlar için önemli bir başvuru belgesidir. Aşağıdakilerden hangisi bunu sağlayan sebeplerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Büyük fakat genellikle yerel imkânlarla baş edilebilen çapta, ivedilik gerektiren tüm durum ve hallere ne denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi afetin özelliklerinden değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Afet yönetimini, acil durum yönetiminden ayıran en önemli fark nedir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Tehlike ve riskin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve yerel imkanlarla üstesinden gelinebilecek farklı büyüklük konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalarına denir?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Yerleşim birimi ölçekli yapılacak afet senaryoları çalışmalarında afet tehlikesi ve riskini belirleyebilmek için ne yapılması zorunludur?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangilerine göre senaryo hazırlıklarında ve içeriğinde farklılıklar görülür?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Türkiye Afet Müdahale Planındaki hangi olay türünde tüm hizmet grupları yer almalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi tatbikatlar için hazırlanan senaryolar kapsamında değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Hem mekansal hem de mekansal olmayan verilerin ve bilgilerin toplanmasını, saklanmasını, analiz edilmesini ve kullanıcıya sunulmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi afet senaryoları için gerekli olabilecek sosyal duruma ilişkin verilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Senaryosu ve Tatbikatlar - Vize Deneme Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: