Google Adsense Kodu

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (4)

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (4)

Soru 1- Belirli bir zamanla sınırlı olan, olay ve nedenler ortadan kalktığında sona eren süreç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Afet tehlike ve riskinin belirlenmesi çalışmaları sonucunda elde edilen ve farklı büyüklük ve konumlardaki tehlikelerin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek tüm zarar ve kayıpları tahmin etmeye yarayan bilimsel çalışmalara ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerden hangileri zarar görebilirlik çeşitleridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşamasında yürütülmesi gereken faaliyetlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Türkiye'de yaşanan doğa kaynaklı afetler, gayri safi milli hasılanın yaklaşık yüzde kaçı oranında ekonomik kayba neden olmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisi Ankara ili için ana deprem kaynağı olabilecek faylardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangileri kentsel deprem risk senaryolarının hazırlanması kapsamında yürütülen etüt faaliyetleridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Detaylı bir deprem senaryosu çalışması yapabilmek için kullanılacak sayısal jeoloji haritalarının ölçeği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Tatbikat türleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Tatbikatın ana aktörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Ekiplerin beraberce uyumlu şekilde çalışabilmelerine yönelik esasları belirlemek ve belirlenen bu esasların uygunluğunu yerinde görmek, afet ve acil durum tatbikatlarının aşağıdaki amaçlarından hangisiyle ilgilidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Aşağıdakilerden hangisi tatbikat sürecinin ana aşamalarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangisi tatbikat öncesinde değerlendirme ekibine verilmesi gereken bilgilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Tatbikatın raporlanması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Tatbikat sırasında sergilenen işlerle ilgili çıktı, etki ve tepkilerin gözlemlenebildiği ve tatbikat süresi boyunca da sürekliliği olan sürece ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Aşağıdakilerden hangisi Tatbikat Sonuç Raporu içeriğinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Deprem anında bina içerisinde olunması durumunda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması doğrudur?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- TEKAMP-2015 masa başı tatbikatına konu olan afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi uluslararası tatbikat uygulamalarının ana hedeflerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıda bir deprem anında alınması gereken pozisyon aşamalarından biri olan 3 şekil hangi eyleme karşılık gelir?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Senaryosu ve Tatbikatlar - Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

Bu görsel boş bir alt niteliğe sahip; dosya adı test-yemek-aof-aof.png