Google Adsense Kodu

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (8)

Afet Yönetimi Senaryo Uygulamaları – Çalışma Testi (8)

Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi tatbikatlar için hazırlanan senaryolarda yer alan başlıklardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- Aşağıdakilerden hangisi hazırlanma amacına göre senaryo çeşitlerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Türkiye Afet Müdahale Planı'na (TAMP 2014) göre, olay türü ve ilişkili hizmet grubu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Olay Türü Hizmet Grubu

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Aşağıdakilerden hangileri acil durum yönetimi ile afet yönetimi arasındaki en önemli farklar arasında yer alır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi afet senaryosu çalışmalarında kullanılan sosyal duruma ilişkin verilerden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdaki olay türü ve ilişkili olay örneği eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Olay Olay Türü

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Aşağıdakilerden hangisi afet senaryosu için yapılması gereken temel çalışmalardan biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Aşağıdakilerden hangisi yasal olarak hazırlanmak zorunda olan acil durum ve afet yönetimi ile ilgili planlardan biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Senaryo çalışmalarına göre hazırlıkların planlanması, senaryo sonuçlarına göre de personel, malzeme, ekipman gibi miktarı artırılacak alanların belirlenmesi Türkiye Afet Müdahale Planı'nda, planlama organizasyonun hangi sürecinde gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi afet senaryosu hazırlanmasının doğrudan amaçları arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi tehlike ve riskin artmasının nedenleri arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Doğa, insan ve teknoloji kaynaklı tehlikelerin muhtemel yaygınlık ve şiddet derecelerini ortaya koymak için, belirli kriterlere göre hazırlanmış haritalar ________ -olarak tanımlanır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdaki zarar görebilirlik çeşitlerinden hangisinin ölçülmesi güç, hatta imkânsız olarak kabul edilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı tehlikelere bir örnektir?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Afetlere hazırlık amacıyla, gönüllülük sisteminin oluşturulması kapsamındaki faaliyetler afet yönetiminin hangi aşamasında gerçekleştirilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- 2018 Tarihli ve 4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Aşağıdakilerden hangisi 2015 Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Konferansında kabul edilen Sendai Bildirgesi'nin 2030 yılına kadar uygulanacak dört önceliği arasında yer almaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangileri afet yönetiminin iyileştirme aşamasında yürütülen faaliyetlerdir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi Yerel Afet Müdahale Organizasyon yapısı içinde Operasyon Servisi altındaki hizmet grupları içinde yer almaz?

Doğru! Yanlış!

2018-2019 - Afet Senaryosu ve Tatbikatlar - Vize Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: