Google Adsense Kodu

Kentleşme ve Afet Riskleri – Çalışma Testi (1)

  Kentleşme ve Afet Riskleri – Çalışma Testi (1)

Soru 1- Her bölgenin ve yerleşim yerinin afet profili belirlenmeli ve bu profile uygun bölgesel ve yerel ölçeklerde haritalar hazırlanmalıdır. Yukarıda anlatılan durum hangi tür haritaların hazırlanması ile ilgilidir ?

Doğru! Yanlış!

Soru 2- İmar yasası kapsamında kamusal hizmetler için ayrılan özel mülkiyete ait taşınmazların elde edilmesinde uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 3- Aşağıdakilerin hangisinde uzun devreli gelişme planları tanımlanmıştır?

Doğru! Yanlış!

Soru 4- Birleşmiş Milletler’e göre 2014 yılı itibariyle dünya nüfusunun yaklaşık % kaçı kentlerde yaşamaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 5- Öngörülen tehlike ve riskler için kendi toplumsal, çevresel, fiziksel yapısını önceden hazırlayabilmiş alternatifli düşünüp gerektiğinde stratejik esnek kararlar üretebilen bir yerel yapısı ve kolaylıkla uygulamaya dönük toplumsal mutabakatı içinde barındıran kent aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

Doğru! Yanlış!

Soru 6- Aşağıdakilerden hangisinde risk azaltma aşamaları birlikte ve doğru verilmiştir?

Doğru! Yanlış!

Soru 7- Herhangi bir yerleşimle ilgili olarak yukarıdaki koşullar dikkate alındığında aşağıdaki çıkarımlardan hangisine varılabilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 8- Enerji tüketimini ve enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını en aza indirmeyi hedefleyen kent kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 9- Aşağıdakilerden hangisi yapılarda deprem sonrası ortaya çıkan tipik taşıyıcı olmayan duvar hasarlarının temel sebeplerinden biri olarak gösterilebilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi 1970lerde Fordist üretim sisteminde krize yol açan nedenlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi sürdürülebilir kentin nitelikleri arasında sayılamaz?

Doğru! Yanlış!

Soru 12- Can ve mal varlığının kaybedilmesi olasılığını afet öncesinde çok yönlü önlemlerle hafifletme çabaları bir özel planlama kapsam ve yöntemi belirlemektedir. Bu ayrıcalıklı yeni planlama etkinliğine ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Soru 13- Aşağıdakilerden hangileri Türkiye kentlerinin risk havuzları oluşturmasının temel nedenleri arasında gösterilebilir ?

Doğru! Yanlış!

Soru 14- Ülkemizde depremlerden sonra gözlenen ________ (düz demir kullanılması, etriye sıklığının özellikle kolon-kiriş birleşimlerinde arttırılmaması, yetersiz çiroz kullanımı vb.) çok tipik yapı üretim hatalarından birisi olarak belirtilmektedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru bir şekilde tanımlar?

Doğru! Yanlış!

Soru 15- Aşağıdakilerden hangisinin düşük düzeyde kalması yüzünden riski azaltmak zorlaşmaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 16- Uluslararası afet politikaları tarihsel olarak incelendiğinde bir takım uluslararası konferans ve toplantıya rastlanır. Bu konferansların sonuç bildirgelerine bakıldığında afet politikalarında ortaya konan en güncel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 17- Aşağıdakilerden hangisi akıllı kent kavramının geniş ve dar tanımları arasındaki farkı en iyi biçimde açıklamaktadır?

Doğru! Yanlış!

Soru 18- Doğal çevrenin, insan hayatının temel gerekliliklerinin yerine getirilmesi için gereken uygun ortam ve koşulları sağlaması süreçlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi sakınım planlamasının ana hedeflerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

Soru 20- Aşağıdakilerden hangisi basılı haritaların özelliklerinden biridir?

Doğru! Yanlış!

2017-2018 – Kentler, Planlama ve Afet Risk Yönetimi – Final Sınavı
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: