Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi (4)

Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi (4)

1. Bazı ahlâki yargıların herkes için geçerli olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi ahlâk anlamında kullanılan ifadelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

3. Ahlâkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

4. Ahlâkın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi fazilet anlamında kullanılır?

Doğru! Yanlış!

6. Hazcılık aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

7. Duyusal hazlara bağlanan mutlulukçuluk aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

8. Kişinin, farklı davranması durumunda ortaya çıkması olası sonuçları dile getirerek, yaptığı eylemi ahlâken meşrulaştırmaya çalışan gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi ikinci düzey gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

11. Uyulması gereken ahlâk kurallarının varlığını inkar eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirmelerden biridir?

Doğru! Yanlış!

14. İnsanların eylemlerini gerekçelendirirken ahlâken otorite sayılan kişi veya kurumların görüşlerine dayandıkları gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlâka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Doğru! Yanlış!

16. Kamunun açtığı ihalelerin adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yapılmasını engelleyecek eylemlerde bulunmaya ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

17. Kamu görevlisinin konumundan meşru olmayan bir biçimde yararlanarak, kamu idaresiyle ilişkisi olanlardan haksız yarar sağlamaya yönelik eylem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

18. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümüne ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi etik temelli evrensel değerlerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

20. Devletin; hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasına ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

Adalet Meslek Etiği - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın: