Adalet Meslek Etiği – Çalışma Testi

1. Ahlâken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliğe ne ad verilir?

Doğru! Yanlış!

2. Aşağıdakilerden hangisi iyinin gerçekleştirilmesiyle ilgili görüşlerden biridir?

Doğru! Yanlış!

3. Ahlâk hakkında yapılan derin düşünme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

4. Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirmedir?

Doğru! Yanlış!

5. Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Doğru! Yanlış!

6. Bir ülkedeki halkın bütününe ne ad verilir ?

Doğru! Yanlış!

7. Silahların eşitliği ilkesi aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

8. Aşağıdakilerden hangisi mahkemede yargılanma hakkının unsurlarından biridir ?

Doğru! Yanlış!

9. Kişinin kendi duruşmasında bizzat bulunmasına imkân veren hak aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

10. Aşağıdakilerden hangisi hakkaniyete uygun yargılanma hakkının unsurlarından biri değildir?

Doğru! Yanlış!

11. Çelişmeli yargı aşağıdaki haklardan hangisinin unsurlarından biridir?

Doğru! Yanlış!

12. Aşağıdakilerden hangisi Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na üye seçilecek kişilerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

13. Aşağıdaki kanunların hangisinde kamu etiğiyle ilgili temel düzenleme bulunmaz?

Doğru! Yanlış!

14. Etik ilke ihlali iddiaları için en az müdür veya eşiti seviyesindeki kişiler dışındaki kamu görevlileri hakkında başvurulacak mercii aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru! Yanlış!

15. Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğine göre hediye alma yasağı kapsamında değildir?

Doğru! Yanlış!

16. Kamu görevlilerinin takdir yetkilerini kullanırken aşağıdakilerden hangisine uygun davranmaları beklenmez?

Doğru! Yanlış!

17. Aşağıdakilerden hangisi Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmeliğe göre denetim görevlilerinin uyacakları ilkelerden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

18. Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkeleri Yönetmeliğine göre hediye alma kapsamındadır?

Doğru! Yanlış!

19. Aşağıdakilerden hangisi yönetici kamu görevlilerinin yükümlülüklerinden biri değildir?

Doğru! Yanlış!

Adalet Meslek Etiği - Çalışma Testi
Durumun hiç iyi gözükmüyor. Çalışmanız gerekiyor. Hem de çok ve kaliteli çalışmanız gerekiyor. Çalışmadan, emek sarfetmeden kim başarılı olmuş ki sen olacaksın. Tembelliği bırakıp, çalışmaya başla. Hemen şimdi… Acele et, zaman çabuk geçiyor… Unutma; Başarı, hazırlık ve fırsatın buluştuğu yerdir.
Herhalde dersine şöyle bir bakıp geçmişsin. Çalışacaksın, çalışmadan olmaz. Emek sarfetmeden hiç olmaz. Çalışırsan başarılı olmaman için hiçbir sebep yok. Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır. Vaktin mi yok? Hiç sanmıyorum. Telefona, televizyona ayırdığın zamanın azını derslerine ayırırsan bu iş olur ve olacaktır. Neden olmasın ki? Çok geç değil…
Sonuca göre durumunuz orta hallice gözüküyor. Ne iyisin ne de kötüsün diyebiliriz… Böyle de olmaz deyip hatanı telafi etmek için, kendine söz vermelisin. Daha başarılı olmanın yolu çalışmaktan, emek sarfetmekden geçiyor. Bunu unutma… İnat et ve başar. Başarmak için kendi iradenizin her şeyden çok daha önemli olduğunu asla unutmayın. Başarmak senin de hakkın...
Durumunu değerlendirecek olursak, iyiye yakınsın. Ama zirvede de değilsin. Niye değilsin? Biraz daha çaba gösterirsen, daha başarılı olacaksın gibi gözüküyor. Bundan sonra daha iyi olacağım, daha çok çalışacağım diye kendine söz ver ve inatla, azimle yoluna devam et. İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Daha iyi olacaksın, emin olunuz…
Gayet iyi durumdasın ve başarılısın. Ancak, bu sonucu görüp de kendini bırakma. Başarının devamlı ve düzenli, kaliteli bir çalışmanın sonucunda geldiği hiç unutma. Her zaman zirveye doğru koşmaya devam et. Başarı mutluluk getirir, huzur getirir... Yolun açık, başarıların daim olsun…

Sonuçlarınızı Paylaşın:

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir