logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ ( 2014 - GÜZ ARA )
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

Bazı ahlâki yargıların herkes için geçerli olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Evrenselcilik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ahlâk anlamında kullanılan ifadelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Erdem
Soru Açıklaması
3.
 Ahlâkla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "A" Hayvanların hareketleri de ahlâkla ilgili olabilir.
Soru Açıklaması
4.
Ahlâkın kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" İnsan davranışları
Soru Açıklaması
5.
 Aşağıdakilerden hangisi fazilet anlamında kullanılır? 
Doğru Cevap: "C" Erdem
Soru Açıklaması
6.
 Hazcılık aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Hedonizm
Soru Açıklaması
7.
Duyusal hazlara bağlanan mutlulukçuluk aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hazcılık
Soru Açıklaması
8.
Kişinin, farklı davranması durumunda ortaya çıkması olası sonuçları dile getirerek, yaptığı eylemi ahlâken meşrulaştırmaya çalışan gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi ikinci düzey gerekçelendirmelerden biridir? 
Doğru Cevap: "A" Sonuçculuk
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi üçüncü düzey gerekçelendirmelerden biridir? 
Doğru Cevap: "B" Doğalcılık
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ ( 2014 - GÜZ ARA )
11.
 Uyulması gereken ahlâk kurallarının varlığını inkar eden düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Hiçcilik
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dördüncü düzey gerekçelendirmelerden biridir? 
Doğru Cevap: "E" Tutarlılıkçılık
Soru Açıklaması
13.
 Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirmelerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Duygularla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
14.
 İnsanların eylemlerini gerekçelendirirken ahlâken otorite sayılan kişi veya kurumların görüşlerine dayandıkları gerekçelendirme aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Ahlâkî otoriteyle gerekçelendirme
Soru Açıklaması
15.
Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlâka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "C" Kamu yönetimi sisteminde saydamlık söz konusudur.
Soru Açıklaması
16.
Kamunun açtığı ihalelerin adalet ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yapılmasını engelleyecek eylemlerde bulunmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Resmi ihaleye fesat karıştırma
Soru Açıklaması
17.
Kamu görevlisinin konumundan meşru olmayan bir biçimde yararlanarak, kamu idaresiyle ilişkisi olanlardan haksız yarar sağlamaya yönelik eylem aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" İrtikap
Soru Açıklaması
18.
Halk hizmeti gören devlet organlarının tümüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Kamu
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi etik temelli evrensel değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomi
Soru Açıklaması
20.
Devletin; hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "E" Saydamlık
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  FİNANSAL YÖNETİM - (I) - 2. SINIF - (2015 - GÜZ ARA) - AÖF/ÖNLİSANS