logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ (2013 - GÜZ ARA)
1.
DİKKAT: Bu dersin kapsamına giren konularla ilgili olarak; ilgili KANUN ve diğer MEVZUAT’larında daha sonraları çeşitli değişiklikler yapılmış olabilir. Bu nedenle testteki soruları, ders kitabınızda verilen bilgilere göre cevaplayınız. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, kitaptaki bilgiye göre doğru olan cevabı işaretleyiniz.          aoftestmerkezi.com

 

 Aşağıdakilerden hangisi ahlaken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri kapasite ve yeterlilik anlamındadır? 
Doğru Cevap: "A" Erdem
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ahlaki değer yargısına örnek değildir? 
Doğru Cevap: "B" Özgürlük her insanın hakkıdır.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak anlamında değildir? 
Doğru Cevap: "C" Fazilet
Soru Açıklaması
4.
 Evrende doğal bir neden olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Belirlenimcilik
Soru Açıklaması
5.
 Belirli bir insan topluluğunda, bu insan topluluğunun üyelerinin birbirleriyle ilişkilerini belirleyen eylem modellerine veya normlarına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Moral
Soru Açıklaması
6.
 Aşağıdakilerden hangisi ahlaki olmayan yükümlülük yargısına örnektir?
Doğru Cevap: "D" Kitaplık kurarken, kişi çivi kullanmalı, yapışkan bant değil.
Soru Açıklaması
7.
 Etik düşünme eylemine ahlak kazandırmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dördüncü düzey gerekçelendirmedir.
Soru Açıklaması
8.
 Çok önemli bir işe yetişmek zorunda olan Mehmet’in yolda gördüğü acı çeken köpeğe yardım edip etmemek arasında kalması ve sonra vicdanın sesini dinlemesi gerektiğini düşünerek köpeğe yardım etmesi durumunda Mehmet’in eylemindeki gerekçe ne tür bir gerekçelendirmedir?
Doğru Cevap: "B" Vicdanla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi birinci düzey gerekçelendirme sınıflarından biridir? 
Doğru Cevap: "C" Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
10.
Ahlaki duyarlılığın gelişmediği bir noktadan, etik düşünmenin en olgun haline kadar giden bir çizgideki ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "C" Gündelik hayatta yapılan sıradan ve ahlakiliği sorgulayabilecek gerekçeler bulunur.
Soru Açıklaması
logo
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - ÖN LİSANS - ADALET - 1. SINIF
ADALET MESLEK ETİĞİ (2013 - GÜZ ARA)
11.
Aşağıdakilerden hangisi meta-etik kuramlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Sonuççuluk
Soru Açıklaması
12.
Okulda başarılı olmasına rağmen okul masraflarını ödeyemediği için okulu bırakmak üzere olan Ahmet’e, X Şirketi’nin burs vermesine gerekçe olarak mevcut durumda Ahmet’in iyi bir gelecek imkanı olamayacağını, bunu sağlamak istediklerini belirtmesi ne tür bir gerekçelendirmedir? 
Doğru Cevap: "E" Olası sonuçlarla gerekçelendirme
Soru Açıklaması
13.
Ahlaken doğru eylemin belirlenmesinde kişilerin eylemlerinden çok kişilik özelliklerine vurgu yapan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "D" Erdem etiği
Soru Açıklaması
14.
Toplumdaki çıkar çatışmalarında çoğunluğun azınlığa üstün tutulması gerektiğini kabul eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "A" Kamu yararı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmeti sunumu sırasında vatandaşlarla girilen ilişkide hakaret etme, saygısız ve kaba davranma, azarlama anlamındadır? 
Doğru Cevap: "E" Hakaret ve kötü muamele
Soru Açıklaması
16.
Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
Doğru Cevap: "B" Kamuda etik kültürünün yerleşmiş olması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimindeki yolsuzluk ve ahlaka aykırı davranışların nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Kamu yönetiminde denetim yeterliliği
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi devletin eylem ve işlemlerinin hukuka dayanması ve bu eylem ve işlemlerin bağımsız yargı organlarınca denetlenmesi anlamındadır? 
Doğru Cevap: "B" Hukuk devleti ilkesi
Soru Açıklaması
19.
 Kamu görevlisi olmanın verdiği gücü, işkence veya şiddet uygulama gibi eylemlerle kötüye kullanmaya ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Gücün istismar edilmesi
Soru Açıklaması
20.
 Aşağıdakilerden hangisi halk hizmeti gören devlet organlarının tümü anlamındadır? 
Doğru Cevap: "D" Kamu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Paylaş:
İlginizi Çekebilir:  SOSYAL HİZMETE GİRİŞ - 1. SINIF - SOSYAL HİZMETLER - (2015 - GÜZ DÖNEM SONU) - AÖF/ÖNLİSANS